5 mia. kr. til job og grøn omstilling.

Enhedslisten indgår i dag en aftale med regeringen og SF om en grøn investeringsfond på op til 5 mia. kr.

Med aftalen får Enhedslisten virkeliggjort et mangeårigt ønske, der kan sikre virksomheder, offentlige institutioner og almene boligforeninger billige lån til grøn omstilling og energi-besparelser.

- Vi er rigtigt glade. Regeringen har desværre ikke hidtil prioriteret grøn omstilling højt nok. Der har været for meget fokus på at gøre det billigere for virksomhederne at forbruge energi og ressourcer. Med denne fond hjælper vi dem i stedet til at nedsætte energiforbruget, siger politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen.

Hele tre ting på én gang

Et statsindskud på 80 mio. kr. vil indledningsvis give Danmarks Grønne Investeringsfond omkring 2 mia. kr. at gøre godt med. De vil kunne vokse til 5 mia. kr., når der siden skydes 120 mio. kr. yderligere i projektet. De penge gavner på hele tre måder på én gang.

- Virksomhederne får nedsat deres udgifter til energi og bliver mere konkurrencedygtige i fremtidens ressource-knappe samfund. Der bliver skabt et pænt antal nye job til metalarbejdere og andre faggrupper i den private sektor. Og så får vi sat Co2-udledningen ned så vi beskytter vores klima, forklarer Johanne Schmidt-Nielsen.

7000 reelle job

Hidtil har regeringen forsøgt at øge beskæftigelsen ved at øge arbejdsudbuddet og give skatte- og afgiftslettelser til virksomhederne ud fra et spinkelt håb om, at virksomhederne så til gengæld ville oprette nye job til de tiltagende desperate ledige.

Den grønne investeringsfond øger i stedet efterspørgslen på arbejdsudbuddet, hvilket med sikkerhed giver nye job, forklarer Johanne Schmidt-Nielsen:

- Det her er målrettet jobskabelse. I stedet for at øge virksomhedernes indtjening og så håbe på, at virksomhederne investerer, og i stedet for at gøre livet surt for de ledige og så håbe på, at flere kommer i job af det, så vil den grønne fonds investeringer skabe efterspørgsel efter arbejdskraft. Og det er faktisk lidt af et nybrud i forhold til de fleste af regeringens reformer.

Dansk Metal anslår, at fonden vil afføde op imod 7000 nye, grønne job.

Fonden, der i Finansministeriet går under navnet "Franks fond", har været et Enhedsliste-projekt i årevis og var senest på bordet i sidste års kuldsejdede finanslovsforhandliner.

Læs mere om Den grønne investeringsfonds baggrund og effekter.

Johanne Schmidt-Nielsen