Eva´s 1, maj tale 2014

Første maj fejrer vi fællesskabet. Det fællesskab vi har som lønmodtagere, som medlemmer af vores fagforeninger, og som borgere i et solidarisk velfærdssamfund.

Men der er en stor trussel mod fællesskabet. Det er uligheden.

Ulighed og fattigdom i hele Europa, er steget dramatisk! Og Danmark er ikke længere blandt de mest lige lande. Faktiske er vi det land i Vesteuropa, hvor uligheden de seneste 10 år er vokset mest.

Ulighed skaber ikke vækst og dynamik, selv om Joachim B. Olsen tror det.

Et lige samfund er et samfund, der er godt at leve i. Et lige samfund giver alle mennesker muligheder. Som en amerikansk forsker har sagt: Hvis du gerne vil udleve den amerikanske drøm, så skal du flytte til Danmark!

Men hvorfor bevæger vi os så i den forkerte retning? – mod et mere ulige og uretfærdigt samfund – endda under en socialdemokratiske ledet regering? Det er ikke sådan det være! Måske er det derfor Politiken for et par dage siden havde en forside om, at en stor del af befolkningen ser Statsministeren som borgerlig.

Med den økonomiske krise, kunne man jo have forventet, at der blev sat en stopper for fråseri og lønfest i toppen af erhvervslivet. Men det skete ikke. Tværtimod!

I de seneste seks år er topdirektørers lønninger blevet fordoblet, så de nu i gennemsnit svarer til 30 LO-lønninger. Direktøren for Carlsberg tjener 22,8 mio. kr. om året. Så meget er der simpelthen ingen chefer der er værd!
Samtidig med lønfesten i toppen har vi i den brede befolkning oplevet faldende løn, forringede dagpenge og nedskæringer og privatiseringer i velfærden.

Vestsjælland er et af de steder i landet, hvor arbejdsløsheden har ramt hårdest. Og her er der rigtig mange, der mærker uligheden på egen krop:

Her er børn og unge, der oplever, at deres institutioner og skoler trænger hårdt til renovering, og at deres lærer er stressede og mangler tid til undervisningen, fordi kravene til lærerne, bliver stadig mere firkantede.

Her er hårdtarbejdende, voksne mennesker, der har oplevet, at deres arbejdsplads måtte lukke. At de måske nu for første gang i deres liv må gå på dagpenge, og at dagpengene samtidig er blevet udhulet og genoptjeningsperioden forlænget.

Og her er ældre mennesker, der oplever, at hjemmehjælperen får stadig mere travlt fordi de skal overholde minut-tyranniet. Eller oplever at kommunen privatiserer og udliciterer velfærden. Her i Holbæk Øst, har jeg for eksempel hørt rygter om, at hjemmeplejere bliver ansat på 6 timers-vagter, så virksomheden ikke skal betale for deres pauser. De ansatte og borgerne betaler prisen!

Finansspekulanter og store kapitalfonde vil os ikke det bedste. Det ville de ikke, da de startede den økonomiske krise og efterlod regningen til os, og det vil de ikke nu. De skal holde fingrene fra vores velfærd – vores bedsteforældre og vores børn er ikke noget, der skal tjenes penge på!

Hver gang vi sælger ud af vores fælles ejendom. Hver gang vi lader markedskræfterne tage magt fra samfundet. Så svækker vi vores demokrati. Så svækker vi vores velfærdssamfund. Så svækker vi fællesskabet.

Derfor står vi i Enhedslisten fast på at:
- Vi vil have mere lighed i det danske samfund - ikke mindre.
- Vi vil have forlænget dagpengeperioden og forbedret genoptjeningsretten.
- Og vi vil kæmpe for vores velfærdssamfund. En offentlig og fælles velfærd vi kan være bekendt – både over for de ældre og over for vores børn og unge.

---- (pause) ----

Den 25. maj skal vi til stemme til EU-parlamentsvalget. Og det er et vanvittigt vigtigt valg. For EU er godt og grundigt i gang med at undergrave vores fælles velfærdssamfund.

Alle de nedskæringer regeringen er blevet kritiseret for herhjemme. Det er EU's politik. Europæiske befolkninger er blevet tudet ørerne fulde om, at nedskæringer på velfærd, angreb på arbejdsløse og redningspakker til banker og spekulanter skulle være "nødvendigt".

Men det er et politisk valg. Man kan vælge mellem at sende regningen til dem, der har mindst eller dem, der har mest. Og EU-lederne har sendt til dem der har mindst.
- Og der er måske nogen her, der gerne så Helle Thorning Schmidt sendt til Bruxelles, men jeg tror altså ikke det ville gøre foretagendet meget mere solidarisk!

Lige nu oplever vi også det, man kalder social dumping. Det er jo et andet udtryk for det, der sker, når skruppelløse profitmagere udnytter, at mennesker i andre lande i Europa ikke har et velfærdssystem. De kan lokkes til Danmark på løn- og arbejdsvilkår, som vi aldrig ville acceptere.

Det rammer de folk, der kommer til Danmark og arbejder på urimelige vilkår. Det rammer dem, hvis løn bliver presset af den billige udenlandske arbejdskraft. Det rammer os alle sammen – undtagen arbejdsgiverne, som tjener fedt på det.

Der er god grund til, at en større og større EU-skepsis breder sig for tiden.
De fleste kan nemlig godt huske, at vi blev lovet, at EU ikke ville blande sig i dansk velfærd eller arbejdsmarked. Og de fleste kan godt se, at det står i direkte modsætning til EU's frontale angreb på sociale rettigheder og pres på fagforeningerne.

Og jeg tror også, at de fleste kan se, at det ikke handler om nassende polakker eller jordbærplukkere, men om et grundlæggende asocialt og udemokratisk system i EU, der sætter arbejdsgivere og profit over almindelige lønmodtagere.

Der er nogen, der i frustration stemmer på Dansk Folkeparti. Men der skal man huske, at højrefløjen lader befolkninger i stikken over hele Europa.

Selvom Morten Messerschmidt kritiserer EU og taler om indsats mod social dumping, så er jeg sikker på, at hans formand vil lade al forsvar for velfærdsstaten falde, så snart en måske kommende borgerlig statsminister tilbyder et par grænsebomme til gengæld.

Det er helt afgørende, at vi styrker lønmodtagernes stemme i EU-parlamentet. At vi får styrket de kræfter, der ikke bare nikker og bukker for alt hvad der kommer fra EU. Og derfor opfordrer vi i Enhedslisten til at stemme på Folkebevægelsen mod EU.

Og når jeg d. 25. maj sætter mit kryds på Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen så ved jeg:

- At hvis valget står mellem velfærden og EU. Så er det velfærden der bliver sat øverst.
- At hvis valget står mellem at sikre regler mod social dumping og EU, så er det EU der må vige pladsen.
- Og så ved jeg, at vi får en stærk stemme i EU-parlamentet som tør sige fra overfor nedskæringer og ulighed.

Nedskæringspolitik og større ulighed er ikke vejen frem – hverken for Danmark eller Europa.

Vi skal tværtimod styrke vores velfærdssamfund. Og det skal vi gøre fordi fællesskab fungerer: Vi har i Danmark skabt et af verdens mest trygge, retfærdige og frie samfund. Fordi almindelige mennesker har stået sammen i et fællesskab og kæmpet for ordentlige vilkår. Arbejderbevægelsen er beviset på, at fællesskab, lighed og solidaritet er dét, der skaber stærke samfund.

Så lad os dog styrke fællesskabet – i stedet for at dyrke egoismen. Lad os styrke velfærden i stedet for at fodre en ulige konkurrencestat. Lad os tro på solidariteten – i stedet for at lefle for finansmarkederne og EU!

Kære kammerater: Lad os fejre fællesskabet!

Rigtig god 1. maj!

Emneord: