generalforsamling 10. marts 2020

Enhedslisten Holbæk afd.
Beslutningsreferat generalforsamling 10. marts 2020
1. valg af dirigent og referent
Dirigent: Claus Jørgensen
Referent: Arne Steiner

2. Beretning
Bestyrelsens beretning v/ Lasse Bertelsen
Kommunalgruppens beretning v/Karen Thestrup Clausen
Beretningerne blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2019
Regnskabet var revideret uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

a) Forslag fra Lasse vedtaget med 11 stemmer for, 0 imod og 3, der undlader:
I løbet af det næste år forberedes, som del af afdelingens aktiviteter, en kampagne for ytringsfrihed for ansatte i Holbæk kommune, med fokus på medarbejdernes ret til at kunne sige deres ledelse imod, samt lederes forpligtelse til at behandle kommunens ansatte respektfuldt, uden trusler, uden forfølgelse af fagligt aktive, sat at have et reelt samarbejde i stedet for en forældet diktatorisk ledelsesstil.
Dette skal ske i tæt kontakt med fagbevægelsen i Holbæk, men være Enhedslistens kampagne. Formålet er først og fremmest at sikre rimelig behandling af kommunens ansatte, ikke mindst de fagligt valgte. Forhåbentlig vil det bane vejen for øget samarbejde mellem os, de faglige organisationer, de ansatte i kommunen, samt generelt lønmodtagere i kommunen

b) Forslag fra Just til Kommunalpolitisk program
Der var enighed om at lade forslaget indgå i den kommende debat om revidering af det kommunalpolitiske program.

5. Budget for 2019
Det udsendte budgetforslag blev godkendt uden ændringer:
Udgifter til arrangementer forhøjes til 40.000 kr.
Der budgetteres med støttebevillinger på 10.000 kr.

6. valg til afdelingsbestyrelse, suppleanter og revisor
Bestyrelse: Anne Nyvang, Lasse Bertelsen, Niels Blauner, Claus Jørgensen, Tonny Dyreholt
Suppleanter: Just Worm (1) Jørgen Søndergaard (2)
Revisor: Allan Nielsen

7. Eventuelt
Et medlem ønskede mere information om arbejdet i folketing og regionsråd

Claus Jørgensen, dirigent Arne Steiner, referent

BilagStørrelse
2018.12.31 årsregnskab 121.81 kB
Copy of 2019 årsregnskab.pdf431.51 kB
Emneord: