Generalforsamling 6. marts 2019

Beslutningsreferat generalforsamling 6. marts 2019
1. valg af dirigent og referent
Dirigent: Per Fynboe
Referent: Arne Steiner

2. Beretning
Bestyrelsens beretning v/ Lasse Bertelsen
Kommunalgruppens beretning v/Karen Thestrup Clausen
Beretningerne blev godkendt.

3. Godkendelse af regnskab for 2018
Regnskabet var revideret uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Fokusområder
I foråret er fokus helt og fuldt på det kommende folketingsvalg og kommende valg til EU-parlamentet. Målsætningen for folketingsvalget er at øge antallet af Enhedslistefolk i folketinget. Valgkampen skal også bruges til at inddrag både nye og "gamle" aktivt i Enhedslistens arbejde.
Ved valget til EU-parlamentet er målet at være md til at sikre at både Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU får repræsentation i EU-parlamentet. Derfor vil Enhedslisten hjælpe Folkebevægelsen med det lokale organisatoriske arbejde.
I efteråret må der arbejdes med udvikling af partiafdelingen med henblik på at flere medlemmer og nye inddrages i arbejdet. Der bør bl.a. arbejdes med forsøg med nye møde- og arbejdsformer og mulighederne for mere løbede personlig kontakt med medlemmerne afprøves.

5. Budget for 2019
Det udsendte budgetforslag blev godkendt uden ændringer

6. valg til afdelingsbestyrelse, suppleanter og revisor
Bestyrelse: Anne Nyvang, Arne Steiner, Lasse Bertelsen, Niels Blauner, Just Worm, Naja Broad, Claus Jørgensen
Suppleant: Tonny Dyreholt
Revisor: Allan Nielsen

7. Eventuelt

 

BilagStørrelse
2018.12.31 årsregnskab 121.81 kB
Emneord: