Hvilke opgaver står vi over for nu?

Enhedslisten fik ved efterårets valg, fastholdt de 2 mandater i kommunalbestyrelsen.
De to mandater har vi valgt at lægge i kurven til fordel for en Socialdemokratisk borgmester.

Dette har ikke været en beslutning som har været uden overvejelser. - for bag den konstituerings aftale står ikke kun S, SF og Ø - men også DF og til dels lokallisten (sidstnævnte dog ikke i selve konstitueringen)

Risikerer vi ikke hermed at lægge ryg til de nedskæringer der har været - og fortsat er - i kommunen?
Kan vi virkelig stå sammen med DF om noget?
Drukner Enhedslisten ikke i det samarbejde?
...og mange andre spørgsmål er blevet stillet.

• Den aftale der er indgået mellem konstitueringspartierne, er ikke et vedtaget kommunalt dokument.
Det vil sige at de ting der står i aftalen, først bliver sat i gang, når nogen af partierne – ellerdem alle – fremsætter det som reelle forslag.

• Det vil sige at det dermed bliver op til os at sikre, at de progressive elementer i aftalen bliver til andet og mere end ord på et stykke papir. 

• Aftalen indledes med " Holbæk kommune står foran store udfordringer i de kommende år. Økonomien er stram og velfærden er i bund. Demokratiet har brug for udvikling og den grønne omstilling halter bagud. Det ønsker partierne bag denne aftale at rette op på. "

• Og så omtaler den ellers en række områder som der skal være fokus på .

1. stram økonomisk styring – med fuld udnyttelse af servicerammen
2. frihed til faglighed – med et udvalg der særligt skal se på decentralisering og afbureaukratisering
3. styrkelse af det sociale område – med et nyt socialudvalg (meget godt at de svageste ikke er lagt i hænderne på df – men på SF)
4. en samlet kommune – som har udløst endnu et 17,4 udvalg – formål at se på lokal udvikling
5. en grøn kommune med en grøn klimapolitik (til brug for alt nybyggeri og renoveringsarbejde) - Udfasning af pesticider og sprøjtemidler på kommunale arealer skal ske i løbet valgperioden. Økologi i kommunale køkkener m.m.
6. vækst og erhverv – med fokus på den nye forberedende grundudd – endnu et 17,4 udvalg – her nævnes der også et forøget fokus på socialøkonomiske virksomheder
7. tilliden til kommunen som arbejdsplads skal tilbage

• Alt i alt en aftale som giver masser af mulighed for at få ført en både rød og grøn politik.

Så, for at vende tilbage til start "risikerer vi ikke at drukne..."

Jo, vi kan fortsat godt drukne i arbejde. Men vores vurdering er at vi denne gang har mulighed for at noget af den røde og grønne politik - og de røde og grønne mærkesager - til at flyde ovenpå.
Så jo flere der byder ind og hjælper til - med vigtige indput fra der hvor I står: i vuggestuer, på cykelstien, i fritidsklubben eller hjemmeplejen - jo bedre mulighed har Leif og jeg for at få de rigtige spørgsmål og de rigtige beslutningsforslag lagt frem.

Mvh
Karen