Pressemeddelelse fra FOA

Pressemeddelelse fra FOA Sjælland – Område Holbæk

FOA Sjælland – Område Holbæk vil gerne tilkendegive stor tilfredshed med, at et flertal i Byrådet her til aften med stemmerne 15 mod 12 besluttede at udskyde behandlingen af punktet "Budgetrevision 2 og handlingsplaner" til det ekstraordinære Byrådsmøde d. 29. juni 2016.
Årsagen til FOA Sjællands tilfredshed skyldes det forhold, at de til punktet indstillede besparelser ikke har været behandlet i Hovedudvalget inden aftenens byrådsmøde, hvilket er en overtrædelse af såvel Holbæk Kommunes egen MED aftale som Rammeaftalen om medarbejderindflydelse og medbestemmelse – sidstnævnte har samme status som en overenskomst og danner rammerne for aftalegrundlaget for en lokal MED aftale. Og netop sidstnævnte har FOA en "aktie" i, eftersom FOA er en del af Forhandlingsfællesskabet, som er den ene af de to aftaleparter på det kommunale område, hvor KL er den anden.

Vandløbsskandalens pris

Byrådet har nedlagt Vandløbsafdelingen. Afdelingslederen blev fyret, og tre medarbejdere med tilsammen tredive års faglig erfaring på vandløbsområdet blev sat til andet arbejde.
Byrådet hyrede i stedet et rådgiverfirma til at passe på kommunens åer og vandløb. Og der blev oprettet en helt ny stilling på kommunen til at ekspedere rådgiverens arbejde.
Hvor der før var fire mand til arbejdet, er der nu kun godt to årsværk til at udføre arbejdet. En ekstern "rådgivertime" er tre-fire gange så dyr som en kommunal faglig medarbejder-time. Der er derfor nu en regning, der skal betales.

Det sker på byrådsmødet på onsdag under punkt 129, "Finans

velfærdsalliancens demo i holbæk

Karen thestrup Clausens tale til velfærdsalliancens demo i holbæk

I dag den 12. maj skriver vi historie. I dag demonstrerer borgere, ansatte og politikere i 73 af landets 98 kommuner – for at markerer at vi ønsker at bevare vores velfærdssamfund.

Regeringen har opfundet omprioriteringsbidraget. hvert år frem til 2019 skal vi spare 1 pct. på de samlede driftsudgifter.

I 2017 skal holbæk kommune af med 29,7 mio kr. - det svare ca til de 58 arbejdspladser som disse stole skal symboliserer.
I 18 bliver det 59,4 mio og i 19 89,1 mio.
Så mange klapstole har vi ikke kunnet skaffe....