Fællesspisning 1. maj

 

Indbydelse til Fælles afslutning 1. maj 2019 I Holbæk 
På Hotel Sidesporet i Holbæk kl. 18.00

Musik og fællessang: v/Baggårdens Bolsjer og venner, 5 mands orkester
Fællesspisning Sidesporets buffet til 150 kr.
Derudover kan der købes drikkevarer
Tilmelding senest den 24. april til: Laust Davidsen 24 85 82 47,
gerne sms eller mail [email protected]

Arrangør: Enhedslisten Holbæk

Biogasanlæg ved Snævre – det forkerte anlæg det forkerte sted

Det var mennesker med meget forskellig baggrund, der var samlet til Enhedslisten Holbæks høring om biogas lørdag den 16. marts. Indlederne på mødet spændte fra Enhedslistens folketingsmedlem Eva Flyvholm til formanden for Miljøforeningen på Tuse Næs Peter Jacobsen.

Skal foreningerne hjælpes
Skal foreningerne hjælpes økonomisk til udflytning til sportsbyen?

Tiden nærmer sig - forhåbentlig - for hvornår en lang række af holbæk bys idrætsforeninger skal flytte ud i sportsbyen.

I den forbindelse har der rejst sig en række problemstillinger i forhold til afvikling af de gamle faciliteter - hvem ejer dem? - hvordan skal de leveres tilbage til kommunen? - hvad har tidligere borgmestre lovet? - hvad er skrevet og hvad er sagt?
Uden her at gå ind i hvad der vil være rigtigt at gøre i det enkelte tilfælde, så vil enhedslisten godt hejse et flag for de løfter der også blev givet i sin tid. Nemlig løftet om at udgifterne til opførelsen (og vel dermed også indflytningen i) af sportsbyen, ikke skulle gå ud over lokalområderne.
Vi har i kommunalbestyrelsen besluttet at de penge vi skal bruge til sikring af skoleveje/cykelstier primært skal skaffes gennem salg af kommunal ejendom. - og de kommunale ejendomme der skal sælges i denne periode er i høj grad de grunde hvor de gamle idrætsanlæg ligger.