Finanslovsforhandlinger

I denne uge starter de egentlige finanslovsforhandlinger, men forarbejdet har været i gang længe.

Enhedslisten har input til alle politiske områder med den overordnede målsætning er, at finansloven for 2015 skal tilstræbe et mere lige og grønt Danmark.

Fire hovedkrav

Til målsætningen om lighed og en grønnere retning hører fire hovedkrav til den kommende finanslov:

Forbrugerne får ny kemikalie-vagthund.

Regeringen og Enhedslisten sørger nu for, at forbrugerne får en ny kemikalievagthund. Den får navnet KemiWatch.

Danskerne skal have en ny vagthund, der skal hjælpe forbrugerne til at finde rundt i kemikalie-junglen og samtidig holde industrien i ørerne.

Regeringen og Enhedslisten etablerer derfor KemiWatch, der skal indsamle viden om de kemikalier, vi omgiver os med i hverdagen – og sørge for at udbrede den viden til forbrugerne.

Hvad nytter Klima- og Miljøudvalget?

Holbæks liberale borgmester og hans følge vil onsdag den 8. oktober stemme sig igennem til et Budget15, som medfører, at klimaet og miljøet får det dårligere.

Nu vil byrådsflertallet genindføre gift i ukrudtsbekæmpelsen, fordi det skulle være billigere at forgifte end at gasse ukrudtet.

Nu vil man samtidig fjerne betingelser om sprøjtefrihed i kommunale forpagtninger. Det giver en smule mere i lejeindtægt.

Emneord:

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2014.

NYT FRA EL-BYRØDDERNE:

Genindførsel af dækningsbidrag.
Vi vil genindføre dækningsbidraget på 3 promille, som blev afskaffet sidste år. Dækningsbidraget betales af forretningsejendomme.

Hæve indkomstskatten med 0,2 %.
Vi vil hæve indkomstskatten. For os er velfærd vigtigt – for at få plads til den ønskede velfærd, hæver vi indkomstskatten.

Driftsudgifter.
Politikområde 1, politisk organisering