BiogasLandmand Niels Christensen, der driver det økologiske landbrug Ludvigslyst, skriver:

I de senere år er udvinding af biogas fra gylle og andet organisk materiale blevet meget udbredt. I biogasanlæg bliver kulstof fra biomasse (gylle, planterester mm.) omdannet til metangas, der typisk sendes ud i naturgas-nettet og anvendes til opvarmning og el-produktion. Det afgassede organiske materiale udlægges herefter som gødning på dyrkede marker. Men der er desværre bivirkninger ved denne metode.

Økologi skal støttes - svineindustrien skal stoppes

Vi der er miljøansvarlige siger nej til det store biogasanlæg, som det er præsenteret af Nature Energi.
Borgere i Kvanløse og Jernløse/Regstrup har påvist den store miljøbelastning, som en konstant strøm af tunge køretøjer vil medføre. Samme borgere har også påvist, at lugtgener er nærmest uundgåelige. Disse oplysninger og indsigelser fra borgeren har ført til, at kommunalbestyrelsen har afvist de indtil videre foreslåede placeringer.
Det foreslåede store biogasanlæg skal der under alle omstændigheder siges nej til af miljømæssige årsager, da et sådant anlæg vil være afhængig af tilførsel af gylle fra svineindustrien. Denne industri er nemlig skyld i forurening og miljøbelastning både lokalt og globalt.

God jul og godt nytår til alle

 

Fra Holbæk afdelingen

Julestue

Til Enhedslistens medlemmer, jeres familie og venner.

Kom til rød julestue for hele familien.
Lørdag den 8.december kl.13- 15.30, Multihuset , Arenavej 1, 4300 Holbæk.

Vi har i bestyrelsen besluttet af lave et arrangement for hele familien. Der for inviteres I til julestue, hvor vi vil julehygge med børneaktiviteter, fællesange, lidt til ganen og godt socialistisk samvær.
I skal tilmelde jer senest tirsdag den 4. december 2018 til Anne Nyvang : [email protected] eller mobil 22807785.