5 mia. kr. til job og grøn omstilling.

Enhedslisten indgår i dag en aftale med regeringen og SF om en grøn investeringsfond på op til 5 mia. kr.

Med aftalen får Enhedslisten virkeliggjort et mangeårigt ønske, der kan sikre virksomheder, offentlige institutioner og almene boligforeninger billige lån til grøn omstilling og energi-besparelser.

Enhedslisten i Holbæk Kommune

Byrådsmøde den 11. juni 2014

88 Orøkonsulent

Leif benyttede punktet til at efterlyse det forslag, som han tidligere har sendt til klima- og miljøudvalget vedr. rabatrejser for pensionister, der vil til Orø. Det vil støtte færgens drift. Det vil få en betydning som et delelement for at skabe mere interesse for øen.

John Harpøth undskyldte, at sagen er blevet syltet. Den bliver taget op nu.

89 Evenstrategi (hvilket vist betyder oplevelsesplan)

Tillykke til bornholmerne

Torsdag, 12 juni, 2014 - 12:45

Tillykke til Bornholm med arbejdspladserne – men brug pusterummet til at omstille og fremtidssikre slagteribranchen.
Slagteriarbejderne på Bornholm fik forhindret Danish Crowns lukning af slagteriet på Bornholm uden at acceptere en krævet lønnedgang på 8 %.