Enhedslisten i Holbæk Kommune

Byrådsmøde den 11. juni 2014

88 Orøkonsulent

Leif benyttede punktet til at efterlyse det forslag, som han tidligere har sendt til klima- og miljøudvalget vedr. rabatrejser for pensionister, der vil til Orø. Det vil støtte færgens drift. Det vil få en betydning som et delelement for at skabe mere interesse for øen.

John Harpøth undskyldte, at sagen er blevet syltet. Den bliver taget op nu.

89 Evenstrategi (hvilket vist betyder oplevelsesplan)

Tillykke til bornholmerne

Torsdag, 12 juni, 2014 - 12:45

Tillykke til Bornholm med arbejdspladserne – men brug pusterummet til at omstille og fremtidssikre slagteribranchen.
Slagteriarbejderne på Bornholm fik forhindret Danish Crowns lukning af slagteriet på Bornholm uden at acceptere en krævet lønnedgang på 8 %.

Enhedslisten i Holbæk Byråd.

Enhedslistens to byrådsmedlemmer Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl på byrådsmødet onsdag den 14. Maj 2014.

Punkt 66. Regnskab 2013.
Karen Clausen lagde en dæmper på flertallets begejstrede selvros ved at påpege, at overskuddet i det store hele stammede fra anlægsmidler, der ikke var brugt til nødvendig renovering af kommunens haller.

Emneord: