Idrætsfaciliteter i Holbæk by skal renoveres og forbedres til gavn for alle.

Enhedslisten vil ikke deltage i den økonomiske uansvarlighed som Venstre og andre politiske partier viser ved at gennemføre uansvarlige og asociale nedskæringer og samtidig poster penge ud til luftkastellet Holbæk Arena.

Emneord:

Kritik af plan for nyt plejecenter.

vedr. lokalplan 3.41, plejecenter ved Samsøvej

Enhedslisten vil have rullet privatiseringer tilbage

SF og den øvrige borgerlig alliance med den lokale Kenney Jensby i spidsen, viser tydeligt, at de
vil et samfund med ekstrem fri konkurrence og umenneskelighed. Konkurrenceudsættelse viser
både lokalt og på landsplan, at det fører til fyringer og dårligt arbejdsmiljø. Flere steder sker der
ansættelse af underbetalt og dårligt eller uuddannet personale. Leverandører som kommunen har
tegnet kontrakt med ansætter underleverandører, så kontrollen med udførelse af de udliciterede
opgaver bliver besværliggjort eller næste umulig.

"Uansvarligt salg af Holbæk Have"

Mage til økonomisk uansvarlig, udemokratisk og forhastede beslutninger skal man lede længe efter. Især Venstre, Liberal Alliance og SF har i indeværende valgperioden påstået, de fører en ansvarlig økonomisk politik, som i virkeligheden dækker over sociale nedskæringer. Forslaget om at begynde salget af Holbæk Have for at få penge til Holbæk Arena er både økonomisk uansvarligt og udemokratisk.

Emneord:

Ældrerådet, valgmøde

På valgmødet i Ældresagen for nylig, manglede der ikke smukke visioner for hvad vi alle gerne så af tilbud til vores ældre.
Men når det kommer til den mere jordnære dagligdag, så ser det lige pludselig anderledes ud. – her skal der skæres ned på aktivitetscentrene. De "varme hænder" skal afløses af robotter. Alle borgere – uanset alder – skal bruge digitale adgangsveje til at komme i kontakt med det offentlige...

Emneord: