Aktivitetsdag med band


Kære medlem af Enhedslisten i Holbæk
Vil du med til aktivitetsdag med band, bondegårdsferie og bevar bus 490 på lørdag d. 3. november?

Indlæg budgetvedtagelse 18


Liste ø stemmer for dette budget. Det vil vi godt begrunde ved at sige lidt om de grønne og miljørigtige fodspor - de røde og solidariske fingeraftryk men også de sorte pletter der stadigvæk er der - pletter som er et resultat af både tidligere forkerte kommunale prioriteringer og sort politik fra Christiansborg.

Og lad os starte med de sorte pletter

Boliger – også til lejere

I Enhedslisten er vi meget tilfredse med, at det i budgetforliget er aftalt, at der i 2019 skal udarbejdes en ny samlet boligstrategi for Holbæk kommune. Vi er tilfredse med at det er aftalt at de almene boliger skal prioriteres og at der skal bygges boliger i lokalområderne, så levedygtige lokalsamfund i kommunen kan sikres.

Samtidig vil vi allerede nu gerne understrege, at det vil kræve betydelige kommunale investeringer i de kommende år, at sikre bygge

Pressemeddelelse vedr. budget 2019

Enhedslisten har fået sat grønne fodspor.

I fredags blev der underskrevet en budgetaftale for 2019 – for Holbæk kommune.
Det er et budget, som stadigvæk kommer til at gøre ondt mange steder inden for vores velfærds områder.
- Vi har stadigvæk svært ved at rekrutterer nye medarbejdere til et hårdt presset ældreområde.
- Vi har stadigvæk børn og unge inden for handicapområdet, som burde få bedre tilbud.
- Vi har stadigvæk almindelige ansatte i vores administration, der skal løbe alt for hurtigt.
- Vi har stadigvæk medborgere der skal vente alt for længe på alt for kort genoptræning inden for hjerneskadeområdet
- ..og listen over hvad vi fortsat har af både store og små problemer, er desværre lang.
Årsagen til problemerne, er som vi mange gange har fremhævet, mange: Forkerte prioriteringer af kommunes penge! Manglende penge fra Christiansborg! – og ikke mindst manglende skatteindtægter, især fra erhvervslivet.
Det er derfor glædeligt at vi nu for 2. år i træk kan være med til at ændre kurs. – og denne gang kan få sat fokus på ikke bare velfærdsområderne som folkeskolen, jobcentret og de ældre – men rent faktisk også kan begynde at sikre fremtiden, - herunder fremtidens drikkevand
Enhedslistens grønne fodaftryk er blevet:
- Kommunen omlægger til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på ALLE kommunale arealer, inden udgangen af 2019.

Medlemsmøde

Til alle medlemmer af Enhedslisten Holbæk Afdeling.
I indbydes til medlemsmøde onsdag den 19. september kl. 19-21.30 på Holbæk bibliotek.

Tema: Holbæk kommunes budget. Hvad har vi nået og hvad skal der arbejdes videre med. Oplæg fra byrådsgruppen/ kommunalpolitisk baggrundsgruppe.

Enhedslisten indtager Christiansborg. Kom om hør om en familietur til Christiansborg lørdag den 12. januar 2019
( nærmere program og tilmelding senere).

På bestyrelsens vegne
Anne Nyvang