Boliger – også til lejere

I Enhedslisten er vi meget tilfredse med, at det i budgetforliget er aftalt, at der i 2019 skal udarbejdes en ny samlet boligstrategi for Holbæk kommune. Vi er tilfredse med at det er aftalt at de almene boliger skal prioriteres og at der skal bygges boliger i lokalområderne, så levedygtige lokalsamfund i kommunen kan sikres.

Samtidig vil vi allerede nu gerne understrege, at det vil kræve betydelige kommunale investeringer i de kommende år, at sikre bygge

Pressemeddelelse vedr. budget 2019

Enhedslisten har fået sat grønne fodspor.

I fredags blev der underskrevet en budgetaftale for 2019 – for Holbæk kommune.
Det er et budget, som stadigvæk kommer til at gøre ondt mange steder inden for vores velfærds områder.
- Vi har stadigvæk svært ved at rekrutterer nye medarbejdere til et hårdt presset ældreområde.
- Vi har stadigvæk børn og unge inden for handicapområdet, som burde få bedre tilbud.
- Vi har stadigvæk almindelige ansatte i vores administration, der skal løbe alt for hurtigt.
- Vi har stadigvæk medborgere der skal vente alt for længe på alt for kort genoptræning inden for hjerneskadeområdet
- ..og listen over hvad vi fortsat har af både store og små problemer, er desværre lang.
Årsagen til problemerne, er som vi mange gange har fremhævet, mange: Forkerte prioriteringer af kommunes penge! Manglende penge fra Christiansborg! – og ikke mindst manglende skatteindtægter, især fra erhvervslivet.
Det er derfor glædeligt at vi nu for 2. år i træk kan være med til at ændre kurs. – og denne gang kan få sat fokus på ikke bare velfærdsområderne som folkeskolen, jobcentret og de ældre – men rent faktisk også kan begynde at sikre fremtiden, - herunder fremtidens drikkevand
Enhedslistens grønne fodaftryk er blevet:
- Kommunen omlægger til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på ALLE kommunale arealer, inden udgangen af 2019.

Medlemsmøde

Til alle medlemmer af Enhedslisten Holbæk Afdeling.
I indbydes til medlemsmøde onsdag den 19. september kl. 19-21.30 på Holbæk bibliotek.

Tema: Holbæk kommunes budget. Hvad har vi nået og hvad skal der arbejdes videre med. Oplæg fra byrådsgruppen/ kommunalpolitisk baggrundsgruppe.

Enhedslisten indtager Christiansborg. Kom om hør om en familietur til Christiansborg lørdag den 12. januar 2019
( nærmere program og tilmelding senere).

På bestyrelsens vegne
Anne Nyvang

Pressemeddelse/læserbrev

Enhedslisten støtter op om det politiske arbejdsprogram

Holbæks kommunalbestyrelse har besluttet hvad der skal have den højeste prioritet i det kommende års arbejde.
Det betyder at vi har besluttet hvor pengene skal bruges - de få der er.

Velkommen

Til alle medlemmer af Enhedslisten Afdeling Holbæk.
Jeg håber I har haft en dejlig sommer. Nu starter efterårets program med medlemsmøde torsdag den 23. august kl 19 -21.30 på Holbæk bibliotek.

Dagsorden:
1. Velkomst og måske en sang
2. Nyt fra Hovedbestyrelsen ved Trine Simmel, herunder 100-dagsplanen.
https://enhedslisten.dk/100-dage
3. Aktuel orientering.

Kommende arrangementer:
Medlemsmøde 19. september
Medlemsmøde 30. oktober.
Novemberfest 17. november
- samt et julearrangement i december.

På bestyrelsens vegne.
Anne Nyvang

Ekstraregning

Ekstraregning på 10 millioner kroner sendes til Holbæk Kommune fra konsortiet, der anlægger Sportsbyen, fordi konsortiet der bygger Sportsbyen ikke har kunnet beregne, hvor meget jord, der skal flyttes. Entreprenøren har flyttet mere jord end firmaet havde beregnet. Dette arbejde forlanges der 10 millioner kroner for.
Da projektet gik i gang, fik vi ellers at vide, at alt var medregnet. Vi fik lovet, der var taget højt for alt. Ingen ekstraregninger. Nu tillader konsortiet sig den frækhed at sende en regning på 10 millioner kroner ekstra for at flytte jord. Utilstedeligt. De vil have andre folks penge til at dække fejlberegningen. Har konsortiet virkelig tænkt sig at kommunens skatteborgere skal betale for fejl. Normalt gives ingen belønning, når man laver fejl. Konsortiet skal selvfølgelig ikke have ekstrabevilling på grund af uduelighed. Ekstraregningen må entreprenøren selvfølgelig selv klare. Det er klart at kommunalbestyrelsen bør afvise kravet.
I forvejen kæmper kommunen med sin likviditet. Holbæk Kommune mangler penge til fx nyt plejehjem til ældre medborgere. Vi mangler penge til alment boligbyggeri. Det er mangel på respekt for ældre og andre at ville have penge på grund af mangler i egne beregninger. Det er også mangel på selvrespekt ikke selv at ville tage konsekvenserne af egne handlinger og forkerte eller mangelfulde udregninger.
Enten kan konsortiet ikke regne eller folkene bag taler usandt, når vi bliver lovet, at der ikke vil komme ekstraregninger. Det er ikke betrykkende for kommunens skatteborgere, at konsortiet enten ikke kan projektere eller at folkene bag taler usandt.
Laust Davidsen