1. Maj tale fra Karen Thestrup 2018


Mange tak for invitationen til at tale

• og mange tak til alle jer der har gjort det muligt at få skiftet ud i det siddende flertal i kommunalbestyrelsen. - det vil enhedslisten forvalte de næste 4 år, ved at kæmpe for en mere solidarisk, demokratisk og grøn kommune.

1. maj i Holbæk


Fælles afslutning på 1. maj 2018

På Hotel Sidesporet kl. 18.00
Musik og fællessang:
v/Baggårdens Bolsjer og venner, 5 mands orkester

Fællesspisning
Sidesporets buffet til 150 kr. Derudover kan der købes drikkevarer Betaling for buffet ved ankomst
Tilmelding senest den 24. april til:
Laust Davidsen 24 85 82 47, gerne sms
eller mail [email protected]

Enhedslisten, Holbæk

Vedrørende 1. maj 2018

Bestyrelsen for Enhedslisten har drøftet det program der er fastlagt for 1. maj 2018 i Holbæk.
Vi er absolut ikke tilfredse med programmet.
Det fremgår af notatet fra 1. maj-udvalget af 4. april, at der er indbudt en landspolitisk taler, nemlig det socialdemokratiske folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek.
Det har hele tiden været Enhedslistens forudsætning for at være medarrangør, at der var respekt for, at der partierne imellem er forskel i synspunkter, som der også gives plads til i programmet.
Derfor er det det helt urimeligt, at landspolitikken alene skal repræsenteres af et socialdemokratisk folketingsmedlem.

Pressemeddelelse:

Enhedslisten Holbæk holdt Generalforsamling og valgt ny kontaktperson
Det helt store emne var den forestående storlockout af 440.000 offentligt ansatte. Generelt var det stor vrede mod den voldsomme optrapning som arbejdsgiverne i staten, KL og regioner står i spidsen for. Derudover var der skuffelse over at socialdemokraterne i folketinget, KL og regionerne havde vendt ryggen til fagbevægelsen og de ansatte. Den truende storlockout (der vil blive den største i arbejderbevægelsen historie) førte efter grundig debat til vedtagelse af følgende udtalelse:

Hvilke opgaver står vi over for nu?

Enhedslisten fik ved efterårets valg, fastholdt de 2 mandater i kommunalbestyrelsen.
De to mandater har vi valgt at lægge i kurven til fordel for en Socialdemokratisk borgmester.

Dette har ikke været en beslutning som har været uden overvejelser. - for bag den konstituerings aftale står ikke kun S, SF og Ø - men også DF og til dels lokallisten (sidstnævnte dog ikke i selve konstitueringen)

Risikerer vi ikke hermed at lægge ryg til de nedskæringer der har været - og fortsat er - i kommunen?
Kan vi virkelig stå sammen med DF om noget?
Drukner Enhedslisten ikke i det samarbejde?
...og mange andre spørgsmål er blevet stillet.

• Den aftale der er indgået mellem konstitueringspartierne, er ikke et vedtaget kommunalt dokument.
Det vil sige at de ting der står i aftalen, først bliver sat i gang, når nogen af partierne – ellerdem alle – fremsætter det som reelle forslag.

• Det vil sige at det dermed bliver op til os at sikre, at de progressive elementer i aftalen bliver til andet og mere end ord på et stykke papir.