Man tror, det er løgn.

I 1969 blev det politisk besluttet, at kvindefagene i den offentlige sektor skulle indplaceres på et lavere løntrin end mandefagene. Logikken bag var, at kvinderne blev forsøget af manden derhjemme. Derfor havde de åbenbart ikke brug for at få en rimelig løn for deres arbejde. Det bliver ikke mindre uretfærdigt af, at der stadig er stor lønforskel den dag i dag.

Referat fra seneste medlemsmøde:

2018.01.25 Referat af medlemsmøde
Oplæg ved HB-medlem Astrid Vang Hansen og kredsens folketingsmedlem Eva Flyvholm om arbejdet og prioriteringerne i Enhedslistens hovedbestyrelse og folketingsgruppen.
Fokus i arbejdet er på fortsat udvikling af vores parlamentariske strategi, herunder arbejdet med et forslag til program for de første 100 dage efter et regeringsskifte.
Hovedbestyrelsen har besluttet et grundlag for vores parlamentariske strategi, men på baggrund af indkomne forslag, ligger det allerede nu fast, at emnet også vil blive drøftet på Enhedslistens årsmøde.