Demonstration

Demonstration foran det gamle rådhus i Holbæk,
Rådhuspladsen 1 onsdag den 5. oktober klokken 17.30

Forsvar vores velfærd
Ikke flere nedskæringer
For kommunalt oprør mod regeringens spare-diktater

Nedskæringer igen

Karen Thestrup

Chok: Holbæk skal spare 200 millioner kroner

Mindre end to måneder efter, at politikerne i Holbæk måtte skære mere end 30 millioner kroner af serviceudgifterne på dette års budget, er den nu gal igen

Ordførerrokade

Rune Lund ny retsordfører efter Pernille Skipper

Enhedslisten Folketingsgruppe har nu foretaget en mindre ordførerrokade, som betyder at Rune Lund er ny retsordfører. Finn Sørensen ny kommunalordfører, og Eva Flyvholm ny IT-ordfører

Enhedslisten og Brexit

Udmeldinger fra repræsentanter for Enhedslisten efter den britiske folkeafstemning har skabt debat blandt Enhedslistens medlemmer. Med denne interne udtalelse vil Enhedslistens forretningsudvalg klargøre vores opfattelse.

For det første vil vi slå fast, at alle partiets udmeldinger og forslag om EU naturligvis bygger på det, EU-program, som årsmødet vedtog. Det betyder ikke, at alle dele af EU-programmet skal med hver gang. Lige sådan har EU-programmet sat en ramme for Enhedslistens EU-politik, men ikke taget stilling til alle de taktiske situationer, vi vil komme til at stå i.

Pressemeddelelse fra FOA

Pressemeddelelse fra FOA Sjælland – Område Holbæk

FOA Sjælland – Område Holbæk vil gerne tilkendegive stor tilfredshed med, at et flertal i Byrådet her til aften med stemmerne 15 mod 12 besluttede at udskyde behandlingen af punktet "Budgetrevision 2 og handlingsplaner" til det ekstraordinære Byrådsmøde d. 29. juni 2016.
Årsagen til FOA Sjællands tilfredshed skyldes det forhold, at de til punktet indstillede besparelser ikke har været behandlet i Hovedudvalget inden aftenens byrådsmøde, hvilket er en overtrædelse af såvel Holbæk Kommunes egen MED aftale som Rammeaftalen om medarbejderindflydelse og medbestemmelse – sidstnævnte har samme status som en overenskomst og danner rammerne for aftalegrundlaget for en lokal MED aftale. Og netop sidstnævnte har FOA en "aktie" i, eftersom FOA er en del af Forhandlingsfællesskabet, som er den ene af de to aftaleparter på det kommunale område, hvor KL er den anden.