Vedrørende 1. maj 2018

Bestyrelsen for Enhedslisten har drøftet det program der er fastlagt for 1. maj 2018 i Holbæk.
Vi er absolut ikke tilfredse med programmet.
Det fremgår af notatet fra 1. maj-udvalget af 4. april, at der er indbudt en landspolitisk taler, nemlig det socialdemokratiske folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek.
Det har hele tiden været Enhedslistens forudsætning for at være medarrangør, at der var respekt for, at der partierne imellem er forskel i synspunkter, som der også gives plads til i programmet.
Derfor er det det helt urimeligt, at landspolitikken alene skal repræsenteres af et socialdemokratisk folketingsmedlem.

Pressemeddelelse:

Enhedslisten Holbæk holdt Generalforsamling og valgt ny kontaktperson
Det helt store emne var den forestående storlockout af 440.000 offentligt ansatte. Generelt var det stor vrede mod den voldsomme optrapning som arbejdsgiverne i staten, KL og regioner står i spidsen for. Derudover var der skuffelse over at socialdemokraterne i folketinget, KL og regionerne havde vendt ryggen til fagbevægelsen og de ansatte. Den truende storlockout (der vil blive den største i arbejderbevægelsen historie) førte efter grundig debat til vedtagelse af følgende udtalelse:

Hvilke opgaver står vi over for nu?

Enhedslisten fik ved efterårets valg, fastholdt de 2 mandater i kommunalbestyrelsen.
De to mandater har vi valgt at lægge i kurven til fordel for en Socialdemokratisk borgmester.

Dette har ikke været en beslutning som har været uden overvejelser. - for bag den konstituerings aftale står ikke kun S, SF og Ø - men også DF og til dels lokallisten (sidstnævnte dog ikke i selve konstitueringen)

Risikerer vi ikke hermed at lægge ryg til de nedskæringer der har været - og fortsat er - i kommunen?
Kan vi virkelig stå sammen med DF om noget?
Drukner Enhedslisten ikke i det samarbejde?
...og mange andre spørgsmål er blevet stillet.

• Den aftale der er indgået mellem konstitueringspartierne, er ikke et vedtaget kommunalt dokument.
Det vil sige at de ting der står i aftalen, først bliver sat i gang, når nogen af partierne – ellerdem alle – fremsætter det som reelle forslag.

• Det vil sige at det dermed bliver op til os at sikre, at de progressive elementer i aftalen bliver til andet og mere end ord på et stykke papir.

Man tror, det er løgn.

I 1969 blev det politisk besluttet, at kvindefagene i den offentlige sektor skulle indplaceres på et lavere løntrin end mandefagene. Logikken bag var, at kvinderne blev forsøget af manden derhjemme. Derfor havde de åbenbart ikke brug for at få en rimelig løn for deres arbejde. Det bliver ikke mindre uretfærdigt af, at der stadig er stor lønforskel den dag i dag.

Referat fra seneste medlemsmøde:

2018.01.25 Referat af medlemsmøde
Oplæg ved HB-medlem Astrid Vang Hansen og kredsens folketingsmedlem Eva Flyvholm om arbejdet og prioriteringerne i Enhedslistens hovedbestyrelse og folketingsgruppen.
Fokus i arbejdet er på fortsat udvikling af vores parlamentariske strategi, herunder arbejdet med et forslag til program for de første 100 dage efter et regeringsskifte.
Hovedbestyrelsen har besluttet et grundlag for vores parlamentariske strategi, men på baggrund af indkomne forslag, ligger det allerede nu fast, at emnet også vil blive drøftet på Enhedslistens årsmøde.