Enhedslisten og Brexit

Udmeldinger fra repræsentanter for Enhedslisten efter den britiske folkeafstemning har skabt debat blandt Enhedslistens medlemmer. Med denne interne udtalelse vil Enhedslistens forretningsudvalg klargøre vores opfattelse.

For det første vil vi slå fast, at alle partiets udmeldinger og forslag om EU naturligvis bygger på det, EU-program, som årsmødet vedtog. Det betyder ikke, at alle dele af EU-programmet skal med hver gang. Lige sådan har EU-programmet sat en ramme for Enhedslistens EU-politik, men ikke taget stilling til alle de taktiske situationer, vi vil komme til at stå i.

Pressemeddelelse fra FOA

Pressemeddelelse fra FOA Sjælland – Område Holbæk

FOA Sjælland – Område Holbæk vil gerne tilkendegive stor tilfredshed med, at et flertal i Byrådet her til aften med stemmerne 15 mod 12 besluttede at udskyde behandlingen af punktet "Budgetrevision 2 og handlingsplaner" til det ekstraordinære Byrådsmøde d. 29. juni 2016.
Årsagen til FOA Sjællands tilfredshed skyldes det forhold, at de til punktet indstillede besparelser ikke har været behandlet i Hovedudvalget inden aftenens byrådsmøde, hvilket er en overtrædelse af såvel Holbæk Kommunes egen MED aftale som Rammeaftalen om medarbejderindflydelse og medbestemmelse – sidstnævnte har samme status som en overenskomst og danner rammerne for aftalegrundlaget for en lokal MED aftale. Og netop sidstnævnte har FOA en "aktie" i, eftersom FOA er en del af Forhandlingsfællesskabet, som er den ene af de to aftaleparter på det kommunale område, hvor KL er den anden.

Vandløbsskandalens pris

Byrådet har nedlagt Vandløbsafdelingen. Afdelingslederen blev fyret, og tre medarbejdere med tilsammen tredive års faglig erfaring på vandløbsområdet blev sat til andet arbejde.
Byrådet hyrede i stedet et rådgiverfirma til at passe på kommunens åer og vandløb. Og der blev oprettet en helt ny stilling på kommunen til at ekspedere rådgiverens arbejde.
Hvor der før var fire mand til arbejdet, er der nu kun godt to årsværk til at udføre arbejdet. En ekstern "rådgivertime" er tre-fire gange så dyr som en kommunal faglig medarbejder-time. Der er derfor nu en regning, der skal betales.

Det sker på byrådsmødet på onsdag under punkt 129, "Finans