Enhedslisten i Holbæk Kommune

Byrådsmøde den 11. juni 2014

88 Orøkonsulent

Leif benyttede punktet til at efterlyse det forslag, som han tidligere har sendt til klima- og miljøudvalget vedr. rabatrejser for pensionister, der vil til Orø. Det vil støtte færgens drift. Det vil få en betydning som et delelement for at skabe mere interesse for øen.

John Harpøth undskyldte, at sagen er blevet syltet. Den bliver taget op nu.

89 Evenstrategi (hvilket vist betyder oplevelsesplan)

Karen fremførte ønsket om at inddrage hele Holbæk Kommune fra Jyderup til Store Merløse i den slags begivenheder. Kurt Næsted svarede, at de ville begynde i Holbæk by og så udvide senere. Karen varslede planer om at arrangere en landdistriktfestival, så vi får hele kommunen med.

93 Integrationsråd

Karen fremførte, at Enhedslisten støtter forslaget på det kraftigste

103 Banesti Vipperød – Lejre

Leif kritiserede, at Holbæk Kommune giver op bare fordi Lejre gør det. Der er så mage aspekter i at have stier, så vi bør gribe muligheden for at få en "billig" sti nu langs banen. Sagen skabte en del polemisk debat, som fik Leif til at sige, at bønder nok skulle få deres penge for jord, der blev eksproprieret.

Karen spurgte, om S, V og O ville støtte et andet stiprojekt, når det ikke var økonomien, der bremsede det? S og O ville godt samarbejde om det.

I spørgetiden efter mødet fremførte Finn Erik, at Brorfeldestien er blevet skåret over af jernbanen, fordi Banedanmark har fjernet en tunnel i Vipperød. Banestien ville have løst dette problem.

107 Rengøringsudbud

Karen ser i evalueringen af Forenede Service, at rengøringen i daginstitutioner og andre kommunale bygninger er blevet forringet.

Sagen førte til en principiel debat om privatisering kontra fællesskabets egne kommunale løsninger.

Leif ønskede ikke mere i udbud. Det kan koste arbejdspladser at udlicitere. Leif gik også ud fra, at når man bestiller en pakke på et kg, så får man også et kg, og ikke 800 gram. Alle ved jo, at der er bøvl med rengøringsfirmaet.

Karen fremførte, at det også gælder på andre områder, hvor modtagerne af et udbudt område ikke er i stand til at klage over manglende kvalitet eller andet. Vi skal tænke på tværs – tænke "ud af søjlerne".

Naturligvis skal der tages hensyn til både kvalitet og økonomi.