Tillykke til bornholmerne

Torsdag, 12 juni, 2014 - 12:45

Tillykke til Bornholm med arbejdspladserne – men brug pusterummet til at omstille og fremtidssikre slagteribranchen.
Slagteriarbejderne på Bornholm fik forhindret Danish Crowns lukning af slagteriet på Bornholm uden at acceptere en krævet lønnedgang på 8 %.

- Jeg vil gerne ønske tillykke med, at den lokale arbejdskamp på Bornholm lykkedes, og at der her og nu bevares arbejdspladser. Man kan dog frygte, at aftalen kun giver Bornholm et kort pusterum, og derfor vil vi opfordre de bornholmske slagteriarbejdere til at søge mest mulig indflydelse over deres investering, siger arbejdsmarkedsordfører Christian Juhl.

Redning kan være på lånt tid

Aftalen er ikke uden kompromisser. Der er ingen garantier mod fyringer, og slagteriarbejderne skal investere ca. 15.000 af deres årlige indtægt i et slagteri, hvis drift de ikke har indflydelse på. Imens kan koncernens tre topchefen beholde deres fyrstelige gage på i alt 26 mio. kr. årligt.

- Et af de første ofre i udviklingen er de små samfund, hvor arbejdspladser lukkes – ikke fordi de giver underskud, men fordi der kan tjenes større overskud ved at koncentrere arbejdspladserne og ved at flytte dem til udlandet, siger Christian Juhl.
- Derfor bør de forskellige aktører på Bornholm snarest finde sammen om en alternativ strategi, så man ikke er afhængig af et firma som Danish Crown, der kun har fokus på bundlinjen.

Økologi kan redde svinebranchen

Som et bud på en alternativ strategi til at bevare bornholmske arbejdspladser har Enhedslisten foreslået at gøre Bornholm og Fyn til forsøgsområder for økologisk svineproduktion med tilhørende slagtning og forædling.

- Arbejdspladser er helt essentielt for samfund som Bornholm, siger landbrugs- og fødevareordfører Per Clausen, der kritiserer den herskende erhvervspolitik i Danmark for at fokusere snævert på attraktive rammevilkår for de store virksomheder og glemme alle sociale og lokale hensyn.
- Vor egen analyse viser, at der er store perspektiver i at reducere den samlede svineproduktion og omlægge til økologisk produktion med mere lukrative produkter. Kun herved kan vi bevare såvel eksportindtægter som dansk beskæftigelse på slagteriområdet.

Enhedslisten vil forsøge at indarbejde sit svineudspil i en finanslovaftale med regeringen. Læs mere om svineudspillet.