Møde med Maria Gjerding, MF

Bestyrelsen ønsker at fastholde vores fokus på et mere grønt og bæredygtigt miljø. Et fokus, som vores meget succesfulde Novemberfest startede, og vi har derfor lavet en aftale med Maria Gjerding, MF og miljøordfører for Enhedslisten i Folketinget, om at være oplægsholder på kommende medlemsmøde. Desværre er Maria blevet forhindret i at komme den aftalte dato, så bestyrelsen har besluttet at flytte medlemsmødet, så vi kan fastholde temaet.
Kommende medlemsmøde afholdes derfor tirsdag den 24.januar kl. 19 på Holbæk Bibliotek.