Liste over Kandidater:

Enhedslistens kandidater til kommunalvalget 2017

1 Karen Thestrup Clausen, 1958, lærer, Skamstrup, [email protected]
2 Leif Juhl, 1946, smed/pædagog, Holbæk, [email protected]
3 Per Fynboe, 1947, arkitekt, Holbæk, [email protected]
4 Jens Jakob Albers, 1985, lærerstuderende, Store Merløse, [email protected]
5 Hjalte Agust Steinsson, 1994, automekaniker, Holbæk
6 Thor Blauner Clausen, 1984, pædagogstuderende, Holbæk
7 Stine Sakari Larsen, 1983, lærer, Holbæk
8 René Strunch, 1964, faglig sekretær, Jyderup
9 Finn Erik Larsen, 1940, pensioneret seminarierektor, Vipperød
10 Anna Wolff, 1997, studerende, Holbæk
11 Lasse Bertelsen, 1975, malersvend, Mørkøv
12 Allan Nielsen, 1956, lærer, Holbæk
13 Ann Rose Busch, 1956, lærer, Markeslev Huse, Tuse Næs
14 Niels Christensen, 1948, pensioneret teletekniker, Tuse
15 Niels Blauner, 1959, servicetekniker, Skamstrup
16 Birgit Jensen Hamming, 1978, gymnasielærer, Store Merløse
17 Ida Berggreen Fynboe, 1956, integrationsmedarbejder, Holbæk
18 Ingelise Petersen, 1955, administrativ medarbejder, Holbæk
19 Gert Hansen, 1951, fhv. børnehaveleder, børnekulturmedarbejder, Vipperød
20 Tina Skov Dudek, 1960, pædagog og arbejdsmiljørepræsentant, Holløse
21 Bo Basbøll, 1946, pensionist, Jyderup
22 Laust Davidsen, 1944, pensioneret overlærer, Holbæk 

 I forhold til listen fra KV13 er der sket følgende ændringer:
Listen er nu på 22 kandidater mod tidligere 17.
Kvindeandelen er steget fra 6 ud af 17 til 9 ud af 23.
Kandidaterne, der bor uden for Holbæk by er nu 13 ud af 23 mod tidligere 9 ud af 17.
Aldersmæssigt spænder listen fra de to yngste på 20 henholdsvis 23 år til de to ældste der er 77 henholdsvis 83 år.
Med gennemsnitsalderen på 55 år spænder listen således mellem ungdom og erfaring. Ligesom listen spænder bredt hvad angår kandidaternes øvrige baggrund.
Ligesom ved forrige valg stiller Enhedslisten op med en prioriteret liste.