Man tror, det er løgn.

I 1969 blev det politisk besluttet, at kvindefagene i den offentlige sektor skulle indplaceres på et lavere løntrin end mandefagene. Logikken bag var, at kvinderne blev forsøget af manden derhjemme. Derfor havde de åbenbart ikke brug for at få en rimelig løn for deres arbejde. Det bliver ikke mindre uretfærdigt af, at der stadig er stor lønforskel den dag i dag.

Derfor stiller vi sammen med Alternativet forslag i Folketinget om en ligelønspulje. Puljen skal bruges til at gøre op med uligelønnen i overenskomstforhandlingerne, der er i gang lige nu. Fagforeningerne FOA, Sundhedskartellet, BUPL og Socialpædagogerne opfordrer i dag resten af Folketinget til at give ligelønspuljen opbakning.