Referat fra seneste medlemsmøde:

2018.01.25 Referat af medlemsmøde
Oplæg ved HB-medlem Astrid Vang Hansen og kredsens folketingsmedlem Eva Flyvholm om arbejdet og prioriteringerne i Enhedslistens hovedbestyrelse og folketingsgruppen.
Fokus i arbejdet er på fortsat udvikling af vores parlamentariske strategi, herunder arbejdet med et forslag til program for de første 100 dage efter et regeringsskifte.
Hovedbestyrelsen har besluttet et grundlag for vores parlamentariske strategi, men på baggrund af indkomne forslag, ligger det allerede nu fast, at emnet også vil blive drøftet på Enhedslistens årsmøde.
I forhold til de igangværende overenskomstforhandlinger opfordres alle dele af Enhedslisten til at overveje, hvordan vi kan støtte lønmodtagernes overenskomstkrav. F.eks. kan det overvejes om vi kan bruge 8. marts til en markering af kravene om at der gøres noget ved lavtlønsproblemet i kvindefagene og det må overvejes, hvordan vores repræsentanter i kommuner og Kommunernes Landsforening kan bruges i forhold til overenskomstforhandlingerne.
Organiseringen af Enhedslistens arbejde blandt unge har også været til debat. Der er problemer med at får SUF til at fungere som enreelt landsdækkende ungdomsorganisation. Afdelingerne opfordres at arbejde med, hvordan arbejdet blandt ungdommen kan organiseres og styrkes i afdelingens område.

2018.02.04 Referat Arne Steiner.