Pressemeddelelse:

Enhedslisten Holbæk holdt Generalforsamling og valgt ny kontaktperson
Det helt store emne var den forestående storlockout af 440.000 offentligt ansatte. Generelt var det stor vrede mod den voldsomme optrapning som arbejdsgiverne i staten, KL og regioner står i spidsen for. Derudover var der skuffelse over at socialdemokraterne i folketinget, KL og regionerne havde vendt ryggen til fagbevægelsen og de ansatte. Den truende storlockout (der vil blive den største i arbejderbevægelsen historie) førte efter grundig debat til vedtagelse af følgende udtalelse:
De fremmødte på Enhedslisten Holbæks generalforsamling vil hermed vise vores fulde sympati for de offentlig ansatte og deres helt rimelige og velbegrundede overenskomstkrav. Samtidig vender vi os skrapt imod KL, regionernes og regeringens helt uproportionale varsel om storlockout. Ved at eskalere konflikten risikerer de offentlige arbejdsgivere at ramme hele den danske befolkning uansvarligt hårdt. I første linje børn, syge og ældre og dernæst alle andre.
Vi undrer os over, at især Socialdemokratiets topledelse har kritiseret at Enhedslisten 100 procent er på lønmodtagernes side. De siger, at politiske partier skal blande sig udenom overenskomstforhandlinger. Dette giver ingen mening, da Socialdemokratiets ledelse aktivt medvirkende til både at afvise de ansattes retfærdige krav, men også endnu værre, at støtter en storlockout.
Vi vil derfor kraftigt opfordre de lokale repræsentanter for Socialdemokratiet og SF til at stille sig på fagbevægelsens side, sammen med Enhedslisten.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde valgtes den 42 årige malersvend Lasse Bertelsen som kontaktperson. Lasse bor i Mørkøv med sin kone og datter og har haft forskellige tillidsposter i forskellige faglige klubber de sidste 20 år og er desuden også med i Enhedslistens Faglige Landsudvalg.