Vedrørende 1. maj 2018

Bestyrelsen for Enhedslisten har drøftet det program der er fastlagt for 1. maj 2018 i Holbæk.
Vi er absolut ikke tilfredse med programmet.
Det fremgår af notatet fra 1. maj-udvalget af 4. april, at der er indbudt en landspolitisk taler, nemlig det socialdemokratiske folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek.
Det har hele tiden været Enhedslistens forudsætning for at være medarrangør, at der var respekt for, at der partierne imellem er forskel i synspunkter, som der også gives plads til i programmet.
Derfor er det det helt urimeligt, at landspolitikken alene skal repræsenteres af et socialdemokratisk folketingsmedlem.
Med den varslede konflikt for det offentlige område, hvor der er stor forskel på socialdemokratiets og Enhedslistens position, bliver det helt grotesk, hvis vi skulle overlade det landspolitiske til et socialdemokratisk folketingsmedlem. Hvor Enhedslisten ubetinget har stillet sig på lønmodtagernes side, har socialdemokratiets top valgt at bakke op om Kommunernes Landsforenings og Danske Regioners storlockout.
Det er desværre ikke et utænkeligt scenarie, at vi 1. maj står overfor et regeringsindgreb, som også socialdemokratiet muligvis stemmer for. Socialdemokratiet har ikke til nu været parat til at udelukke denne mulighed.
Enhedslisten Holbæk vil deltage i 1. maj arrangement et i Holbæk. Vi protesterer mod beslutningen om fordeling af talere, men vi støtter et samlet 1. maj i Holbæk.
Arne Steiner sekretær for bestyrelsen