1. Maj tale fra Karen Thestrup 2018


Mange tak for invitationen til at tale

• og mange tak til alle jer der har gjort det muligt at få skiftet ud i det siddende flertal i kommunalbestyrelsen. - det vil enhedslisten forvalte de næste 4 år, ved at kæmpe for en mere solidarisk, demokratisk og grøn kommune.

• Og for at starte med det sidste først - Dengang for 120-30 år siden var det enkelt at være socialist og holde retning - fred, mad, bolig, sundhed og uddannelse.
Mange vil sige at det er blevet utroligt svært idag at finde den rigtige vej.

I virkeligheden er det mere enkelt - for skal vi sikre en fremtid for alle - så skal vi først og fremmest passe på vores klode.

• Helt konkret skal vi her i kommunen sikre, at det vi hælder ud over vores marker ikke ødelægger vores grundvand. - derfor er enhedslisten rigtig glad for beslutningen om at der skal stoppes for brug af pestisider på alle de kommunale arealer i løbet af de næste 4 år. - vi er glade for det begyndende tiltag til at overgå til eldrevende busser i Holbæk by – og vi håber alle vil være med til at stoppe de fortsatte udvidelser af konventionel svinedrift, med deraf stigende mængde gylle – som ødelægger både natur og drikkevand. - lad os love hinanden at der er sat en stopper for de Venstrefolk der hellere går ud af en butik igen, hvis den føre økologiske varer – som et nuværende KB medlem udtalte for 4 år siden

• Solidaritet betyder for os i enhedslisten, at vi tager et medansvar for dem der har det sværest. - det kan være de syge, de handicappede, de flygtninge der er kommet og bedt om hjælp og beskyttelse for krig og forfølgelse.
Der tales meget om at hjælpe i nærområderne – og det er vi på ingen måder imod. - men vi finder det dybt forkasteligt at der kan findes partier, for hvem ordet solidaritet burde være en mærkesag, som tilsyneladende rider med på Df og Inge Støjbergs fremmedfjenske holdninger. - Lad os sammen huske hinanden på, at dem der nasser på vores velfærdssystem – de sidder ikke i flygtningelejre – de sidder i skattely.

• Og vi skal ikke lukke øjnene for de modsætninger der kan være mellem på den ene side flygtninge der har kæmpet for frihed og demokrati – og på den anden side, dem der støtter diktatorer og udemokratiske kræfter, som vi ser det i fx Tyrkiet. - det er også en del af kampen for demokrati. - og det er en kamp der også føres her i vores by

• Og så til overenskomstforhandlingerne. - skal vi som politikere ikke bare blande os udenom? - lade de faglige organisationer om det?
Så længe KL er den ene part i de forhandlinger, så har vi som kommunalvalgte en klar forpligtigelse til at blande os.

• Derfor var det også beskæmmende at se, at der ikke var socialdemokratisk opbakning i KL til at sige nej til den kæmpelockout som man havde truet de offentligt ansatte med.

• KL er ikke kun en interesseorganisation der skal sikre kommunalbestyrelsen et højt vederlag – det er en arbejdsgiverorganisation som vi som er kommunalt valgte, skal påvirke i den retning vi finder rigtig. - I enhedslisten var vi aldrig i tvivl – det var ikke vores lockout.

• Tidligere finansminister Bjarne Corydon har i arbejdsgivernes hoforgan Børsen og i udtalelser til pressen, advaret mod, "at danskerne lader sig forblænde af ordet "muskertér-ed", fordi der implicit i ordet ligger en forståelse af at holde sammen mod en overmagt." -lidt trist, at en tidligere socialdemokratisk finansminister advarer mod sammenhold blandt lønmodtagere.

• En af de største knaster var lærernes arbejdstidsaftale. - den løsning man har opnået på det område er ikke god. - personligt skal jeg høre en del gode argumenter for at kunne stemme ja. - men det skal ikke rykke ved den glæde det er at I dag står langt større del af befolkningen bag lærerne og deres ønske om at komme til at arbejde under en overenskomst. - og med den nye sammenlægning af LO og FTF, håber jeg til næste år at også lærerne er inviteret med her på pladsen.

• Vi snakker tit om, at løn skal følge ansvar. Spørgsmålet er, om der findes noget større ansvar end at passe godt på de mennesker, vi holder af?

Er der noget menneske, der løfter et større ansvar, end pædagogen, du overlader dit barn til hver dag?

Er der nogen, der løfter et større ansvar end jordemoderen, der forløser dit barn trygt ind i vores verden?

Er der nogen, der løfter et større ansvar, end læreren, der tager på sig at ruste dit barn til mødet med voksenlivet og fremtiden?

Er der nogen, der løfter et større ansvar end sosu-assistenten, der giver tryghed og varme til din døende mor og måske er den sidste, din mor holder i hånden, når hun forlader livet?

Man kan nogle gange få den fornemmelse, at man skal være taknemmelige for det private erhvervsliv, som holder den store offentlige sektor kørende.

Men det er en fejlslutning. For uden en velfærdstat, ville Danmark ikke have en velfungerende privat sektor og være et af verdens rigeste lande.

• Der er flere talere før mig, der har talt om et kommende folketingsvalg – personligt tror jeg ikke det kommer lige foreløbigt – det er enhedslistens prognoser alt for gode til..

• men ingen tvivl om at der er brug for at få vippet de borgerlige af pinden – der er brug for et rødt flertal der kan skabe forandringer.

• Det er ikke nok at stemme – Kun med et netværk af aktive græsrødder kan et nyt flertal skabe forandring.

• forandring forudsætter at vi alle gør hver dag til en kampdag

• så fortsat god kamp