Indlæg budgetvedtagelse 18


Liste ø stemmer for dette budget. Det vil vi godt begrunde ved at sige lidt om de grønne og miljørigtige fodspor - de røde og solidariske fingeraftryk men også de sorte pletter der stadigvæk er der - pletter som er et resultat af både tidligere forkerte kommunale prioriteringer og sort politik fra Christiansborg.

Og lad os starte med de sorte pletter

At vores ældre på plejehjemmene skal betale mere for den kommunale mad - trist at LA ikke bragte det frem under forhandlingerne, så havde vi måske fundet pengene.

Enhedslisten er kede af vi har med dette forslag stemmer for forhøjelse af madpriserne til de ældre -vi vil arbejde målrettet, sammen med andre partier,for at rette op på problemet .

det er med bange anelser vi ser på, at der i fremtiden bliver mangel på plejepersonale. - det må være et af de områder vi skal arbejde med i budgettet for 2020

Der skal sikres endnu flere penge til sikker trafik for børn og voksne.

Der skal sikres gode boliger til alle, som er til at betale - også for dem på SU og pensioner.

Der skal sættes flere resourcer af til handicappede børn og unge
- vores kvalitetsstandarder trænger til en grundig gennemgang efter mange år med nedskæringer der har gået til grænsen af hvad der har været inden for lovens rammer

Høringssvarene - selv om de på mange områder er positive - ...udtrykker også bekymring , bl.a for - at vi har nået bundplacering i forhold til at være landets billigste i administration- et forhold man skal huske når man beklager lang sagsbehandlingstid

Der er utvivlsomt flere sorte pletter i budgettet - selv om mange af vores områder efterhånden er glade, blot de ikke skal igennem endnu en sparerunde....

...men der er heldigvis også et par røde solidariske fingeraftryk

Det er rødt og solidarisk når vi med dette budget sikre at de ældre får gjordt rent fremover hver anden uge istedet for hver tredie uge,
• når vi sikre at der ikke Indføres brugerbetaling på sygeplejeartikler ( sårpleje) ,

Og for fremtiden er det med til at sikre solidariteten på ældreområdet at vi indregner det stigende antal ældre i budgetterne.

..og vi er glade for at der nu igangsættes planlægning af nyt kommunalt plejehjem.

Det er også et helt klart rødt og solidarisk fingeraftryk når vi -for de mio vi tilføre folkeskolen -sænker lærernes undervisningstal med 1 lektion. - en nødvendighed i forhold til at få overholdt den arbejdstidsaftale som vi så flot indgik med lærerne i vinters. - lige som det er en solidarisk håndsrækning til vores svageste elever når vi fremover sænker klassekvotienten

I forhold til Beskæftigelse og Uddannelse er Enhedslisten meget glade for de ekstra resurser, der er bevilget dette område og vi håber det vil med til
at hjælpe flere borgere i beskæftigelse, til stor gavn for borgerne og kommunens økonomi
derudover at der bliver arbejdet målrettet for
at fjerne det sidste getto liste parameter i Vangkvarteret (arbejdsløshed)

Vi er også glade for, at der skal sættes fokus på at skabe en anden (bedre) kultur i dele af Beskæftigelses området i forhold til borgerne.

Men bedst af alt ser vi Enhedslistens grønne fodspor:

Pesticider væk fra Alle kommunale arealer inden udgangen af 2019 - på høje tid. Det oprydningsarbejde vi står foran i forhold til jord som indeholder pesticider, kan hurtigt blive en bekostelig affære - senest har ØU idag behandlet en sag hvor der løb små 4 mio kr på i ekstraudgifter pga pesticidforurenet jord

Plan for bevarelse af Nature 2000 områder inden udgangen af 2019. Også vores børn og børnebørn skal kunne opleve de orkideer der er tilbage

Kommunens udbuds og indkøbspolitik skal vægte miljømæssige hensyn.

Kommunalbestyrelsen skal kende de miljømæssige konsekvenser af alle beslutninger

Handleplan for sikring af rent drikkevand på Orø

Styrkelse af grønne tiltag for kommunens virksomhed, sammen med erhvervsforum - de har allerede rykket os for at få gang i samarbejdet.

Derudover finder vi det rigtig glædeligt, at der nu er så mange af kommunalbestyrelsens partier der har erkendt, at cykelstier er et gode – og at vi denne gang rent faktisk har fået afsat midler til at få dem etableret - med 1. Prioritet på vores farligste skoleveje.

Hvis disse grønne fodspor og røde fingeraftryk skal fastholdes - og hvis de sorte pletter skal udraderes, så...

...er det vigtigt at holde fast i, og måske endda forøge, de skatteindtægter vi har. Ikke for skattens skyld men for velfærden.
- Det er vigtigt med et fortsat pres på Regering og Folketing.