Budgettale

Enhedslisten er glad for mange af de anlægsinvesteringer som vi sætter igang med dette budget. - vi har længe været foretaler for et nyt plejecenter, som nu sættes igang selv om det ikke er på den placering vi helst havde set.

Der sættes gang i byggeri af daginstitution i holbæk by - begge dele store byggerier, som strækker sig over flere år

• På børn og skoleområdet bruger vi - ud over pengene til at lappe budgethullet og pengene til kvalitetsløft - 74 mill i renovering og nybygning af skoler og børnehuse

Men husk også de små forbedringer kan betyde meget i hverdagen
• Fx multibane i st merløse og for de fodboldglade drenge på hjortholmskolen - samt skolens pedel som ikke skal bruge så meget tid på at skifte knuste ruder
• Isrosen til glæde og fornøjelse og blå mærker for os alle
• Cykelservicestander så man både kan få pumpet og ladet sin cykel...
• Genetablering af legepladsen i østre anlæg - vil vi se frem til næste gang vi afholder 1.maj fest
• Cykelstiplan som skal skabe overblik over vores muligheder for at vælge den bedste og mest klimavenlige transport både ud og ind af kommunen, samt hvor vi skal prioriterer midlerne i puljen til cykelstier - for at få skabt flere sammenhængende stiforløb - og være med til at "cyklen bliver det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle" - til skole - til fritidsaktivitet og til arbejde

Man skal et par sider - faktisk 6 - ind i budgetaftalen , for at finde det ene af de områder der har løftet mest under hele corona foråret - og som fortsat kommer til at gøre det. - og her tænker jeg på ældreområdet og vores ansatte inden for den sektor.
I enhedslisten er vi glade for at en lang række af de fremlagte effektiviseringsforslag er blevet droppet - men vi vil samtidig gerne slå til lyd for at vi dropper den måde at skaffe penge på. - hvis vi politisk en gang har sagt nej til foreslåede effektiviseringsforslag - som fx at en robotstøvsuger skal drøne rundt og lege med fru jensens hund - så skal samme effektiviseringsforslag ikke findes frem igen året efter.
Vi bør droppe den form for omprioriteringsbidrag hvor vi fodre hunden med sin egen hale. - det skaber for stor usikkerhed hos vores personale, at de ikke ved hvornår de skal effektiviseres væk og hvornår de skal nyansættes igen
Vi mangler fortsat mange hænder inden for ældreområdet - og står det til os, så skal det være et af de områder der skal have øverst prioritet til næste år. For enhedslisten er en fastholdelse af et serviceniveau ikke tilstrækkeligt - når samme serviceniveau er blevet skåret igennem flere år.

Et andet område der også skal stå højt er det specialiserede socialområde, hvor vi nok har fået et af de mindst positive høringssvar, for at sige det på en pæn måde.
Vi har ikke formået at løfte området, selv om der har været mange pæne ord og hensigter. - vi håber at det samlede socialudvalg vil lytte til brugerne fra handicaprådet - de ved om nogen hvor skoen trykker.

Men for at slutte med noget af det som vi som enhedslisten selvfølgelig er specielt glade for - så er det det fortsatte arbejde for den grønne omstilling - det fortsatte arbejde for at reducerer co2 med 70% inden for de næste 10 år.
I enhedslisten er vi ikke imponerede over statsministerens udspil på klimaområdet - men det skal jo selvsagt ikke afholde os fra her i holbæk, at gøre vores til at dk lever op til parisaftalen og gøre os co2 neutral i 2050

Jeg bliver faktisk lidt beskæmmet samtidig med at jeg bliver stolt når jeg i går høre at der kun er ganske få kommuner der helt har droppet brugen af pesticider på de kommunale arealer - men at en af dem der har gjort det er holbæk. Det var noget vi besluttede for flere år siden, og var det første skridt for os i enhedslisten på vejen til en grøn og bæredygtig kommune.
Med budgettet i år sætter vi især fokus på biodiversitet og drikkevand - 2 områder der i høj grad er afledt af det utrættelige arbejde som de nye miljøforeninger har arbejdet på

Det er historisk at se os stemme for et budget sammen med højrefløjen - men det er samtidig noget som i disse uger sker over hele landet. - der tikker dagligt billeder ind på min Facebook side med Ø kommunale - billeder hvor de underskriver aftaler og stemmer for budgetter med resten af deres kommunalbestyrelser. - det er selvfølgelig fordi der i år er rigtig mange kommuner der har fået flere penge efter udligningsreform - og rigtig mange af dem der ikke fik det, har valgt at skaffe dem via skattestigning
Vi har i ø skrevet under på at vi vil se på udfasning af dækningsafgift - hvis økonomien er bedre eller lige så god
Måske er det stilhed før storm - vi er spændt på hvordan det ser ud næste år. - men uanset hvad næste år bringer, så er vi glad for de områder vi har fået løftet i år

Kan siges meget mere - også om en proces som for os at se har været temmelig presset men vi er glade for at stemme for budgettet i år

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)
Formand for Børn & Unge udvalget
Næstformand for Klima og Miljøudvalget
Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

Tlf: 72 36 90 40