Forjaget beslutningsiver

Forjaget beslutningsiver tager 10. klassecenter som gidsel

Af Thor Blauner Clausen, Enhedslisten

Et centralt tilbud for unge i folkeskolen i Holbæk risikerer nu at blive taget som gidsel af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune.

Her arbejder man på at overdrage ansvaret for kommunens 10. klasser til EUC Nordsjælland for at få flere unge ind på en erhvervsuddannelse. Der er reelt tale om en udlicitering, som vil lukke et i dag velfungerende tilbud i form af 10. klassecenteret og lade EUC drive det.

Kommunalbestyrelsen stemte d. 18. November for at arbejde videre med planerne om udlicitering af 10. klasserne til EUC. Enhedslisten stemte imod.

Vi ser det som fuldstændigt meningsløst at beslutte fremtiden for 10. klasserne, samtidig med at Holbæk kommune dårligt er kommet i gang med regeringens såkaldte frihedsforsøg, hvor Holbæk er udpeget som en kommune, hvor folkeskolen kan omorganiseres.

Der er stadig intet overblik over, hvordan dette frihedsforsøg skal udmønte sig i Holbæk.

Man skubber 10. klasse fra sig, som et problem, når man tager den ud og separat beslutter fremtiden for den. Det vidner om, at man ikke ser 10. klasse som en del af folkeskolen.

Problemet er, at vi risikerer at ødelægge mere end gøre godt.

Det nuværende tilbud for elever i 10. klassecenteret får gode karakterer i kvalitetsundersøgelser. Kommunens egen administration vurderer, at centeret formår at 'løfte elevernes faglige niveau markant', og allerede får mange elever kanaliseret videre til erhvervsuddannelser.

Nu sætter man en lavine i gang, hvor gode og kompetence lærere vil se sig om efter arbejdet et andet sted. Man har nærmest på forhånd udstedt en dødsdom over 10. klassecenteret.

Vi siger derfor: Slå koldt vand i blodet, og vent på, hvad vi bliver enige om i forhold til frihedsforsøget med folkeskolerne i Holbæk kommune.