lyngodkendelse af byggeprojekter

 Nej, kommunalt ansatte skal ikke kunne lyngodkende byggeprojekter

Af Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten (Ø)

Djævlen er som bekendt i detaljen. I iver efter at gøre livet lettere for bygherrer og byplanlæggere må jeg konstatere, at skredet væk fra demokratiske beslutningsprocesser og og transparens, nu for alvor er ved at udvikle sig til en decideret øjebæ for Holbæk.

Tirsdag stemte udvalget for Klima og Miljø for, at høringsfrister nu, i visse tilfælde, skal kunne besluttes af kommunalt ansatte. Høringstiden kan komme helt ned på to uger. Tidligere var der en standard høringstid på otte uger. Der sker som en del af en effektiviseringsøvelse samt et ønske om at gøre processen kortere, hvor der, samtidig med kortere høringstider, også skal være færre borgermøder.

Der er tale om et effektiviseringsridt, der skaber demokratisk underskud i Holbæk.

Enhedslisten er imod en udvikling væk fra transparens og fair borgerinddragelse, og vi stemte imod forslaget. Kortere høringstider og færre borgermøder er symptomer på en demokratisk sygdom.

Men hvad er der egentlig galt med at effektivisere? Skal en sommerhusejer, der vil have bygget et anneks ikke bare have stemplet fra kommunen så hurtigt som muligt?

Vores svar er nej. Der skal være en ensartet demokratisk proces for alle sager – såvel sommerhuse som større byggeprojekter. Som det netop skrotttede projekt i Ahlgade – i praksis et højhus i en baggård – illustrerer, så er det essentielt, at der er tid til at skabe opmærksomhed og borgerinddragelse omkring byggeprojekter. Og her er pointen, at reglerne skal være de samme for alle. Store som små bygherrer. Og hvis det betyder flere borgermøder, så ser vi det som en dyd, som Holbæk Kommune bør værne om.

Enhedslisten stemte tirsdag imod forslaget om, at administrationen overtager beslutninger om høringstider. Forslaget kommer i forlængelse af budgetvedtagelsen fra oktober, hvor blækket knap er tørt. Enhedslisten støttede op om budgettet, men når vi nu, så kort tid efter, ser, hvilket værktøj budgettet udarter sig til, så frygter vi for udviklingen i Holbæk. Djævlen er som bekendt i detaljen.