Stop nedlægningen af almene familieboliger.

 

Vangkvarteret Holbæk er ikke længere på ghettolisten. Årsagen er den glædelige udvikling, at flere af beboerne er kommet i arbejde.
Desværre betyder denne ændring ikke stop for den såkaldte udviklingsplan for området, der indebærer at antallet af almene familieboliger skal reduceres med mere end 40 %, og at de nuværende beboere må leve med utrygheden om at de på et tidspunkt vil blive tvunget til at flytte.
Ingen eller kun meget få i Holbæk kan se det fornuftige i, at de på mange måder velfungerende familieboliger skal ødelægges, når vi i den grad mangler almene boliger i Holbæk med meget lange ventelister.
Enhedslisten så helst hele ghettolovgivningen skrottet, men i den aktuelle situation opfordrer Enhedslisten i folketinget boligministeren til at tage initiativ til at suspendere ghettolisten i tre år og evaluere på de boligområder, som allerede er blevet pålagt at lave en udviklingsplan med afvikling af familieboliger.
Her i Holbæk vil enhedslisten arbejde for, at vi sætter den såkaldte udviklingsplan med salg og omdannelse af de almene familieboliger i bero.

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)
Formand for Børn & Unge udvalget
Næstformand for Klima og Miljøudvalget
Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

Tlf: 72 36 90 40