Referat af medlemsmøde torsdag den 23. januar.

1. Organisationsdebat
Finn Sørensen, HB-medlem kom med oplæg til debatten om udvikling af Enhedslisten. Formålet med debatten er at danne grundlag for HBs forslag til årsmødet der kan styrke det politiske og organisatorisk kan styrke Enhedslisten.
Da fristen for at komme med skriftlige bidrag fra afdelingerne allerede er 25. januar gives Lasse mandat til at på grundlag af aftenens debat at indsende vores input til landssekretariatet.

2. Nyt fr bestyrelse, siden sidst og eventuelt
Efter opfordring fra medlemsmødet undersøges mulighederne for at flytte generalforsamlingen til tirsdag den 10. marts.
Lasse undersøger mulighed for evt. lokal opbakning til aktionsdagen den 14. marts mod budgetloven.
Der blev opfordret til at bestyrelsen tager initiativ til at vi får tilbagemelding fra Christiansborg om hvordan det er gået med spørgsmål af særlig lokal betydning
Der blev givet tilsagn om at opfordre medlemmerne til at støtte HOVSA-Holbæks borgerforslag om større åbenhed i forvaltningen på social- o beskæftigelsesområdet.

2020.01.24 Arne Steiner