Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts

Godkendelse og opfølgning af referat fra bestyrelsesmøde 2020.01.07 og medlemsmøde 2020.01.23

1. Planlægning af generalforsamling - viderebehandling på grundlag af referat:
Der tages udgangspunkt i dagsorden for generalforsamling:
Valg af dirigent og referent: bestyrelsen foreslår Claus som dirigent og Arne som referent
Beretning: Lasse orienterede om sin forberedelse af beretningen og der forelå tilsagn fra Karen om at aflægge beretning om det kommunalpolitiske arbejde
Godkendelse af regnskab for 2019:Revideret årsregnskab blev forelagt Ingen ændringer i forhold til det foreløbige regnskab fremlagt 2020.01.07.
Indkomne forslag: Der er ingen forslag fra bestyrelsen, men både Lasse og Just bebudede, at de vil stille forslag på generalforsamlingen.
Budget for 2020: Budgetforslag var udsendt med dagsorden. Forslaget udsendes samen med regnskab for 2019.
Valg til afdelingsbestyrelse, suppleanter og revisor: Anne, Lasse, Niels, Tony og Just genopstiller til bestyrelsen. Claus Arne genopstiller ikke. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer blev drøftet.
Eventuelt

2. Kampagnen mod budgetloven
Det vurderes, at det ikke vil være muligt at skabe opbakning om en bred faglig demonstration i Holbæk den 14. marts. Vi satser i stedet på at Enhedslisten gennemfører uddeling af vores flyer på Algade lørdag den 14. marts og evt. ved stationen om fredagen og der arbejdes med et debatindlæg om Budgetlovens skadelige påvirkning i Holbæk kommune.

3. Forslag til datoer for konstituerende bestyrelsesmøde og medlemsmøde med valg af delegerede til årsmødet.
Det foreslås, at den nye bestyrelse holder konstituerende møde mandag den 23. marts hos Tony. Lasse indkalder til mødet.
Medlemsmøde med valg af delegerede til årsmødet afholdes 30.3, 1.4 eller 2.4 Anne reserverer mødelokale og fastlægger endelig dato.
.
Kort orientering fra:
kontaktperson: orientering om OK-situationen. Muligvis konflikt fra 1. april. 1. maj i Østre Anlæg arrangeres i år af FOA, Niels kontakter Gitte Dam, FOA vedr. vores deltagelse. Der var stemning for at vi viderefører det traditionelle Enhedsliste-arrangement 1. maj om aftenen. Lasse konatkter Laust herom..
kommunalpolitisk gruppe: Arbejdet omkring modstand mod udvidelse af svinefabrikkerne i området er i fokus.
Region Sjælland: Der har været afholdt generalforsamling i Enhedslisten, Region Sjælland. Ny bestyrelse er valgt og arbejdsplan vedtaget Der henvises i øvrigt til referat fra Enhedslisten Region Sjælland.


2020.03.04 Arne Steiner