Konsulent-rapport udstiller Holbæks kuldsejlede ældrepleje

Af Leif Juhl, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Holbæk kommune har sparet så meget på ældreområdet, at vi i dag er tæt ved at have landets laveste udgifter til ældre. Til gengæld er det totalt uholdbart og truer med, at vi ikke kan leve op til de lovmæssige krav på ældreområdet.
Tag ikke mine ord for det – det står sort på hvidt i en ny analyse af ældreområdet.
Holbæk Kommune har nemlig fået lavet en analyse af konsulenthuset Implement. I analysen har man sammenlignet udbud og efterspørgsel på ældreområdet og sammenholdt med prisen.
Konklusionen blev fremlagt for kommunalbestyrelsen mandag d. 21. Juni, og det var ikke opmuntrende læsning. Situationen er uholdbar. Kommunen har spinket og sparet, og har derfor i dag væsentligt færre plejeboliger og midlertidige boliger end det er tilfældet i andre sammenlignelige kommuner.
Situationen er nu så grel, at rapporten fra Implement advarer om “en ret betydelig risiko for, at plejeboliggarantien ikke vil kunne overholdes, og at flere borgere skal tilbydes plejeløsninger, som er dyrere og formentlig dårligere.”
Rapportens konklutioner er det samme på sundhedsområdet, hvor “udgifts- og serviceniveau ser ud til at være lavt”.
Holbæk har angiveligt kompenseret ved at skrue op for hjemmepleje, som netop ser en stor stigning.
Rapporten konluderer afsluttende, at kommunen med fordel kan styre området “med fokus på udviklingen i de underliggende aktiviteter (og mindre på de bogførte udgifter)”.
At tale om, at der var problemer i styringen og prioriteringen af ældreplejen har for Enhedslisten været som at tale for døve øren i Holbæk. Den samlede kommunalbestyrelse har virket som de tre aber med hænderne for ørerne, øjnene og munden: Vil ikke se, vil ikke høre og vil ikke sige noget.
Men nu er tid til at se realiteterne i øjnene.
Vi har sparet os i bund, og hvis vi ikke får rettet op nu vil Holbæk simpelthen ikke kunne leve op til vores – lovmæssige – forpligtigelser over for de mennesker, der har mest brug for støtte og pleje, de ældre i vores kommune.

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.