En helt anden politik

Enhedslisten vil en helt anden økonomisk politik.
Vi siger nej til statens stramme styring af kommunerne og de stadige krav om nedskæringer i den kommunale velfærd.Med aktiviteterne i Velfærdsalliancen i foråret 2016 lykkedes det delvis at få fjernet det såkaldte omprioriteringsbidrag, som år for år skærer i statens tilskud til de kommunale budgetter.Men resultatet er ikke nok til at forhindre nye velfærdsforringelser i kommunerne. Både den kommunalaftale og finanslovsaftale, der gælder for 2017 og regeringens planer for de kommende år indeholder så lav en vækst, at det med den udvikling, der er i befolkningssammensætningen, vil betyde nye velfærdsforringelser.Derfor vi man også her i 2017 se Enhedslisten være aktiv i alt fra Velfærdsalliancen til Kommunernes Landsforening og folketinget for at bekæmpe velfærdsforringelserne. De sidste mange års nedskæringer i kommunen har skabt et skrigende behov for genopretning af velfærden.Fra EU kommer en næsten uendelig strøm af henstillinger om at begrænse udgifterne i den offentlige sektor, men fordi Danmark har sagt nej til Euroen er der kun tale om henstillinger. Det er således det politiske flertal i det danske folketing, der afgør om vi vil følge den ødelæggende og katastrofale nedskæringspolitik, som vi ser resultaterne af i landene i Sydeuropa, hvor millioner af mennesker er sendt ud i arbejdsløshed og fattigdom.Enhedslisten vil et helt andet samfund, hvor udbygning af velfærdordninger, sikring af social og økonomisk tryghed, samt grøn omstilling af samfundet giver mulighed gode livsmuligheder for alle mennesker uden at ressourcegrundlaget for kommende generationer ødelægges.For Enhedslisten er væksten i den samlede produktion ikke et mål i sig selv. Det er derimod udvikling af bedre muligheder for livsudfoldelse for alle – også for fremtidige generationer.

Der er brug for en helt anden retning i vækstpolitikken, der skal være både socialt og miljømæssigt
bæredygtig for at være et troværdigt bud på en strategi for fremtiden. For at sikre denne form for
bæredygtig vækst må samfundet tage tøjlerne, og da vi ikke har ubegrænsede midler, skal pengene bruges på målrettede investeringer, som trækker i retning af grøn omstilling.

Mange fornuftige projekter inden for staten, kommunerne og regionerne bliver udskudt på grund
af manglende økonomi. Enhedslisten vil give kommunerne mulighed for at øge deres anlægsbudgetter.

Det er bankerne og andre private finansielle investorer, der godkender virksomheder til kredit. Men ofte er bankerne uoverstigelige hindringer for finansiering af iværksættere og små virksomheder. Derfor foreslår Enhedslisten et initiativ, gerne en statslig bank, der kan hjælpe iværksættere og små virksomheder inden for f.eks. miljø og klima, initiativer til at udvikle udstyr til velfærd, socialøkonomiske virksomheder, iværksættere og andre, som begynder udvikling og produktion på et bæredygtigt grundlag.

Enhedslisten vil sætte fokus på, hvordan vi kan bidrage til FNs verdensmål 2030.