Enhedslisten bakker op om budgetaftale

Enhedslisten bakker op om den budgetaftale der er indgået med flertallet af kommunalbestyrelsen.
Ikke fordi vi med det budget løser alle de problemer kommunen har - med velfærden - med demokratiet og med den grønne omstilling. Men fordi vi med de midler vi har haft til rådighed, har taget fat hvor der trænger mest.
Vi er især glade for:
- Småbørnsområdet kan fortsat arbejde med tiltag til de mest udsatte - besparelse annulleret
- Skoleområdet kan fortsat arbejde for tættere relationer mellem børn og voksne - for de ekstra 15 mill

Referat af Kommunalpolitisk konference i EL-Holbæk

Afholdt den lørdag den 14.september 2019 i Multihuset Bispehøjen, Holbæk

Enhedslistens nuværende arbejde i kommunalbestyrelsen, samarbejdet, sejre og nederlag.
Karen berettede om arbejdet i kommunalbestyrelsen. 1 gang om måneden holder konstitutionsgruppen møde, desværre er er meget "fnidder" på disse møder. Ligeledes holder borgmesteren et møde med hver gruppeforperson, hvor holdninger afstemmes inden KB møderne. Karen oplever at EL-Holbæk havde haft en vigtig indflydelse på skole, social- og boligpolitik. Især har man ramt rigtigt ind i tidsånden med miljøpolitikken. Desværre er økonomien styret af budgetloven, omprioriteringsbidraget og fortidens synder. Man forsøger at undgå at nedskæringerne rammer de svage og de unge. En vigtig opgave fremadrettet er en mere demokratisk styring af ledelsen i Holbæk Kommune, der gerne skal resultere i, at man går væk fra den meget centrale styringsmodel, man er blevet påduttet af smarte konsulenter.
Leif supplerede med sit arbejde med ældreområdet og udviklingsprojekter.
EL Holbæk kan notere flere vigtige områder, hvor man har haft betydelig indflydelse:
• Den grønne dagsorden er blevet mere accepteret i KB, Især har man haft succes med at medvirke til at KB 

Kommunal medarbejders ytringsfrihed angrebet

 
Pressesig om politiske spørgsmål - eller endda lade sig opstille og vælge til kommunalbestyrelsen, hvis man er offentligt ansat i Holbæk kommune?

Det spørgsmål vil enhver vel umiddelbart svare ja til - men sandheden er en anden.

Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem - Karen Thestrup Clausen - har været ansat i 20 år på Jyderup skole. Hun har alle dage været engageret i sit arbejde. Både i arbejdsforhold for lærerne og ikke mindst i forholdene for børn med særlige behov.

Det engagement har nu kostet hende den arbejdsplads hun har kæmpet for - de kollegaer hun holder af og de børn/forældre som hun har haft et godt samarbejde med. - med begrundelse i samarbejdsproblemer og de "ting hun siger på sin fagforenings generalforsamling og i det politiske udvalg" (børn og skole).

En daglig leder, en skoleleder og en skolechef håber tilsyneladende at de kan lukke munden på hende. - Og Karen er derfor blevet forflyttet til den anden ende af kommunen. - en forflyttelse som Danmarks Lærerforening finder så urimelig at den er blevet anket til Folketingets Ombudsmand.

Den nye Regering

Karen Thestrup Clausen 28. juni kl. 07.52

Den nye regering bygger på en - på mange måder - god aftale - et ambitiøst (og helt, helt nødvendigt) mål for klimaindsatsen, løfte om indføring af minimumsnormeringer, økonomiske forbedring for børnefamilier på fattigdomsydelser og børnene væk fra Sjælsmark - og mange andre vigtige mål!