Forbrugerne får ny kemikalie-vagthund.

Regeringen og Enhedslisten sørger nu for, at forbrugerne får en ny kemikalievagthund. Den får navnet KemiWatch.

Danskerne skal have en ny vagthund, der skal hjælpe forbrugerne til at finde rundt i kemikalie-junglen og samtidig holde industrien i ørerne.

Regeringen og Enhedslisten etablerer derfor KemiWatch, der skal indsamle viden om de kemikalier, vi omgiver os med i hverdagen – og sørge for at udbrede den viden til forbrugerne.

Hvad nytter Klima- og Miljøudvalget?

Holbæks liberale borgmester og hans følge vil onsdag den 8. oktober stemme sig igennem til et Budget15, som medfører, at klimaet og miljøet får det dårligere.

Nu vil byrådsflertallet genindføre gift i ukrudtsbekæmpelsen, fordi det skulle være billigere at forgifte end at gasse ukrudtet.

Nu vil man samtidig fjerne betingelser om sprøjtefrihed i kommunale forpagtninger. Det giver en smule mere i lejeindtægt.

Emneord:

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2014.

NYT FRA EL-BYRØDDERNE:

Genindførsel af dækningsbidrag.
Vi vil genindføre dækningsbidraget på 3 promille, som blev afskaffet sidste år. Dækningsbidraget betales af forretningsejendomme.

Hæve indkomstskatten med 0,2 %.
Vi vil hæve indkomstskatten. For os er velfærd vigtigt – for at få plads til den ønskede velfærd, hæver vi indkomstskatten.

Driftsudgifter.
Politikområde 1, politisk organisering

Afskaf fattigdom.

Danmark er blevet ramt af en sværm af reformer de sidste fire år. Reformer, der har gjort mange borgere fattigere. Politikerne bag reformerne taler igen og igen om, at det er "nødvendighedens politik".

Men der er valgmuligheder. Den økonomiske krise betyder ikke, at vi skal tage penge fra dem, der har lidt, og forgylde de rige. Tværtimod. Derfor vælger vi at sige, at der er råd til velfærd – og vi anviser, hvor vi kan finde penge.