Referat fra seneste medlemsmøde:

2018.01.25 Referat af medlemsmøde
Oplæg ved HB-medlem Astrid Vang Hansen og kredsens folketingsmedlem Eva Flyvholm om arbejdet og prioriteringerne i Enhedslistens hovedbestyrelse og folketingsgruppen.
Fokus i arbejdet er på fortsat udvikling af vores parlamentariske strategi, herunder arbejdet med et forslag til program for de første 100 dage efter et regeringsskifte.
Hovedbestyrelsen har besluttet et grundlag for vores parlamentariske strategi, men på baggrund af indkomne forslag, ligger det allerede nu fast, at emnet også vil blive drøftet på Enhedslistens årsmøde.

Parlementarisk strategi

Som mange af jer ved eller har læst i medierne, vedtog vi i går søndag en ny parlamentarisk strategi. Den kan I læse her.
http://enhedslisten.us1.list-manage.com/track/click?u=63a7f00b375b56886a...
Et flertal på nitten medlemmer af hovedbestyrelsen stemte for den nye vedtagelse. Ingen stemte imod, og fire undlod at stemme.