Enhedslisten støtter lærerne.

I disse dage siges og skrives der rigtig meget om folkeskolen og lockoutede lærer. Kommunernes landsforening har valgt den håre vej til at opnå sine mål – at sende alle lærerne hjem uden løn, indtil de er parat til at bøje sig for det diktat vedrørende lærernes arbejdstid, som man har lagt frem.

KL og regeringen vil af med lærernes arbejdstidsaftaler, så den enkelte skoleleder tilrettelægger arbejdstiden for den enkelte lærer. Kort sagt går KL, med regeringens opbakning i ryggen, til forhandlinger med krav, der vil forringe lærernes arbejdsforhold, fratage dem indflydelse på deres egen arbejdstid samt lade lærerne betale for regeringens folkeskolereform - ved at de skal undervise mere indenfor samme budget.

Mens KL og regeringen går efter struben på lærerne, forsøger lærerne at sikre, at der er tid til at forberede undervisningen ordentligt.

Det er ikke bare et angreb på lærerne, det er et angreb på den danske overenskomstmodel. Og hvis regeringen og KL får tvunget lærerne til en dårligere arbejdstidsaftale, står andre offentligt ansatte højst sandsynligt for skud som de næste. Ifølge regeringens vækstplan skal der hentes yderligere 12 mia. kr. årligt blandt andet på arbejdsvilkår og arbejdstidsaftaler på det offentlige område frem mod 2020. Så intet tyder på, at regeringen stopper efter et angreb på lærerne.

Det er med andre ord en alvorlig situation.

Enhedslisten støtter lærerne.
 Enhedslisten støtter vi op om lærerne i kampen om ordentlige arbejdsforhold og kvalitet i undervisningen.
Vi støtter de offentlige ansattes ret til forhandlinger uden regeringens utidige indblanding, og vi støtter de ansattes og fagforeningernes ret til indflydelse.

Og fra Enhedslistens side vil vi gerne opfordre alle medlemmer af byrådet i Holbæk kommune til offentligt at tilkendegive hvad de mener om konflikten – om de er enige i den holdning der er lagt frem fra KLs side, til lærernes arbejdsindsats.

Med venlig hilsen

Karen Clausen, lærer

Spidskandidat for Enhedslisten i Holbæk 

Emneord: