Pressemeddelse/læserbrev

Enhedslisten støtter op om det politiske arbejdsprogram

Holbæks kommunalbestyrelse har besluttet hvad der skal have den højeste prioritet i det kommende års arbejde.
Det betyder at vi har besluttet hvor pengene skal bruges - de få der er.

Mange års forfejlet politik har bombet vores kommune langt bagud i forhold til landsgennemsnittet.
For os har det været vigtigt at fortsætte i det spor vi var med til at lægge ved sidste års budget. - der blev der givet 20 mio til flere hænder i daginstitutionerne.
Et af målene med de 20 mio var at sænke udgifterne til sprogstøtte til børnene når de startede i skolen - et mål som vi håber at se over de næste 4-5 år
Derudover kan vi allerede nu se at sygefravær inden for daginstitutionsområdet er faldet - hvilket forhåbentligt også er en af gevinsterne ved flere ansatte.
Nu fortsætter vi så med folkeskolen. - Her er det vores overbevisning at man også kan sikre både bedre undervisning og bedre feedback ved at sætte lærernes undervisningstid ned, samt at det også vil kunne give positive resultater i forhold til sygefravær.

De prioriteringer der iøvrigt ligger - ældre, beskæftigelse og det grønne område er vi også enige i - men vi vil gerne melde klart ud, at der skal være penge til at overholde lovgivningen inden for socialområdet - ikke mindst handicapområdet.

Arbejdsprogrammet skal nu omsættes til et budget. - det har Kommunalbestyrelsen allerede taget fat på torsdag -fredag på vores årlige budgetcamp.

I enhedslisten ser vi frem til at få konkretiseret de politiske prioriteringer, og vil gerne opfordre alle græsrodsorganisationer, fagbevægelse mm til at give jeres indspark.

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)
Formand for Børn & Unge udvalget
Næstformand for Klima og Miljøudvalget
Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

Tlf: 72 36 90 40