Velkommen

Til alle medlemmer af Enhedslisten Afdeling Holbæk.
Jeg håber I har haft en dejlig sommer. Nu starter efterårets program med medlemsmøde torsdag den 23. august kl 19 -21.30 på Holbæk bibliotek.

Dagsorden:
1. Velkomst og måske en sang
2. Nyt fra Hovedbestyrelsen ved Trine Simmel, herunder 100-dagsplanen.
https://enhedslisten.dk/100-dage
3. Aktuel orientering.

Kommende arrangementer:
Medlemsmøde 19. september
Medlemsmøde 30. oktober.
Novemberfest 17. november
- samt et julearrangement i december.

På bestyrelsens vegne.
Anne Nyvang