Pressemeddelelse vedr. budget 2019

Enhedslisten har fået sat grønne fodspor.

I fredags blev der underskrevet en budgetaftale for 2019 – for Holbæk kommune.
Det er et budget, som stadigvæk kommer til at gøre ondt mange steder inden for vores velfærds områder.
- Vi har stadigvæk svært ved at rekrutterer nye medarbejdere til et hårdt presset ældreområde.
- Vi har stadigvæk børn og unge inden for handicapområdet, som burde få bedre tilbud.
- Vi har stadigvæk almindelige ansatte i vores administration, der skal løbe alt for hurtigt.
- Vi har stadigvæk medborgere der skal vente alt for længe på alt for kort genoptræning inden for hjerneskadeområdet
- ..og listen over hvad vi fortsat har af både store og små problemer, er desværre lang.
Årsagen til problemerne, er som vi mange gange har fremhævet, mange: Forkerte prioriteringer af kommunes penge! Manglende penge fra Christiansborg! – og ikke mindst manglende skatteindtægter, især fra erhvervslivet.
Det er derfor glædeligt at vi nu for 2. år i træk kan være med til at ændre kurs. – og denne gang kan få sat fokus på ikke bare velfærdsområderne som folkeskolen, jobcentret og de ældre – men rent faktisk også kan begynde at sikre fremtiden, - herunder fremtidens drikkevand
Enhedslistens grønne fodaftryk er blevet:
- Kommunen omlægger til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på ALLE kommunale arealer, inden udgangen af 2019.

- Vi vil i løbet af 2019 afdække om tilstanden og bevarelsen af Natura 2000 med deres særlige naturtyper, dyre- og plantearter kan styrkes.

- Kommunens udbudspolitik og indkøbspolitik tilpasses, så de også afspejler vores ambitioner om at udvikle kommunen til at blive grøn og bæredygtig. Vores udbudspolitik og vores indkøbspolitik skal baseres på økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn.

- Fra 2019 skal der i sagsfremstillinger til udvalg og kommunalbestyrelsen være en vurdering af miljømæssige konsekvenser.

- Der udarbejdes inden udgangen af 2019 en handlingsplan for sikringen af drikkevandet på Orø.

- Der igangsættes et fælles arbejde med Erhvervsforum med at styrke grønne tiltag blandt virksomhederne i Holbæk Kommune, herunder energirådgivning, recycling m.v.

Derudover finder vi det rigtig glædeligt, at der nu er så mange af kommunalbestyrelsens partier der har erkendt, at cykelstier er et gode – og at vi denne gang rent faktisk har fået afsat midler til at få dem etableret – med 1. prioritet på vores farligste skoleveje.

Der kunne nævnes flere store og små lyspunkter – fra folkeskolen til den levende børnekultur – som Enhedslisten har haft af mærkesager gennem årene.

Hvis denne kursændring skal holde, så er det vigtigt at holde fast i, og måske endda forøge, de skatteindtægter vi har. Ikke for skattens skyld men for velfærden.
- Det er vigtigt med et fortsat pres på Regering og Folketing.
- Synspunkter, som vi har mødt stor forståelse for, blandt kommunens borgere og medarbejdere.

På vegne af Enhedslisten i Holbæk

Leif Juhl og Karen Thestrup Clausen