Enhedslisten bakker op om budgetaftale

Enhedslisten bakker op om den budgetaftale der er indgået med flertallet af kommunalbestyrelsen.
Ikke fordi vi med det budget løser alle de problemer kommunen har - med velfærden - med demokratiet og med den grønne omstilling. Men fordi vi med de midler vi har haft til rådighed, har taget fat hvor der trænger mest.
Vi er især glade for:
- Småbørnsområdet kan fortsat arbejde med tiltag til de mest udsatte - besparelse annulleret
- Skoleområdet kan fortsat arbejde for tættere relationer mellem børn og voksne - for de ekstra 15 mill
- Vi har fjernet for over 7 mil besparelser på ældreområdet
- Hjemmeplejen tilføres ekstra 8 mill så man fremover ikke skal trække køretiden fra den visiterede tid til hr Jensen -
- Specialområdet tilføres midler så man både har mulighed for at fortsætte det forebyggende arbejde samt overholde loven
- Den levende børnekultur er fortsat sikret - også i yderområderne
- En lang række tiltag på det grønne område - fra klima+ kommune til mere skov og biodiversitet
- Cykelstier og ekstra penge til trafiksikkerhed
- Miljørigtige løsninger til kunstgræsbaner
Det betyder ikke at enhedslisten er enige i alle dele af det kommunale budget. - vi mener fortsat ikke man burde bruge så mange penge på fx Sportsby - Tour de france eller Erhvervsforum .... men budgettet er et resultat af en forhandling. Og vi kan stå inde for det samlede resultat.