Referat af medlemsmøde tirsdag den 22. oktober.

1. Orientering om årsmødet

Claus, suppleret af Karen og Lasse, orienterede om årsmødets beslutninger og debatter. Årsmødets beslutninger og valg kan læses i RØD + GRØN, som nu også foreligger i elektronisk form på egen hjemmeside og på partisiden på Enhedslistens hjemmeside.

Forslaget om ændret procedure for valg til hovedbestyrelsen, som var det hotteste emne på Enhedslisten Holbæks årsmødeforberedende møde blev udsat til behandling på næste årsmøde.

Årsmødet besluttede at bevilge knap ½ million til Folkebevægelsen mod EU. Folkebevægelsens stemmer til EU-parlamentsvalget var på grund af valgforbundet med til at sikre Enhedslisten et mandat i EU-parlamentet

2. Orientering om budget 2020 Holbæk kommune
Karen, Suppleret af Leif, orienterede om budgetforhandlingerne Holbæk kommune, som er endt med et budgetforlig mellem socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten, SF og Enhedslisten (i alt 20 mandater), som indebærer et velfærdsløft. Karens presseorientering og budgetaftalen er den 19. oktober udsendt til Enhedslistens medlemmer.

Det borgerlige samarbejde (11 mandater) med Venstre i front har stillet alternativt budgetforslag, hvor hovedindholdet er gaver til erhvervslivet gennem afskaffelse af dækningsafgift og fritagelse for byggesagsgebyrer.

3. Siden sidst / Eventuelt
Karen foreslog, at vi et møde med Nikolaj Willumsen eller en anden fra Bruxelles-kontoret for at diskutere, hvordan vi kan bruge vores nyvundne platform i EU

Lasse orienterede om at FOA vil tage initiativ til et møde for de faglige organisationer for at drøfte forholdene omkring de ansattes ytringsfrihed i Holbæk kommune.

2019.10.25 Arne Steiner