Stop nedlægningen af almene familieboliger.

 

Vangkvarteret Holbæk er ikke længere på ghettolisten. Årsagen er den glædelige udvikling, at flere af beboerne er kommet i arbejde.
Desværre betyder denne ændring ikke stop for den såkaldte udviklingsplan for området, der indebærer at antallet af almene familieboliger skal reduceres med mere end 40 %, og at de nuværende beboere må leve med utrygheden om at de på et tidspunkt vil blive tvunget til at flytte.

Forjaget beslutningsiver

Forjaget beslutningsiver tager 10. klassecenter som gidsel

Af Thor Blauner Clausen, Enhedslisten

Et centralt tilbud for unge i folkeskolen i Holbæk risikerer nu at blive taget som gidsel af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune.

lyngodkendelse af byggeprojekter

 Nej, kommunalt ansatte skal ikke kunne lyngodkende byggeprojekter

Af Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten (Ø)

Djævlen er som bekendt i detaljen. I iver efter at gøre livet lettere for bygherrer og byplanlæggere må jeg konstatere, at skredet væk fra demokratiske beslutningsprocesser og og transparens, nu for alvor er ved at udvikle sig til en decideret øjebæ for Holbæk.

Budgettale

Enhedslisten er glad for mange af de anlægsinvesteringer som vi sætter igang med dette budget. - vi har længe været foretaler for et nyt plejecenter, som nu sættes igang selv om det ikke er på den placering vi helst havde set.

Der sættes gang i byggeri af daginstitution i holbæk by - begge dele store byggerier, som strækker sig over flere år

• På børn og skoleområdet bruger vi - ud over pengene til at lappe budgethullet og pengene til kvalitetsløft - 74 mill i renovering og nybygning af skoler og børnehuse

Generalforsamling 2020

 

(Arkiv foto Røllike)

Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2020 kl.19.00
i kommunens kantine, Kanalstræde 2.

Hvis I har problemer med at komme ind så kontakt : Leif Juhl 72369160 eller Karen 72369040.

 

Godt nytår 2020

Enhedslisten ønsker alle et godt nytår med et kontrolleret virtuelt fyrværkeri.