Budget tale 21

 • tak til borgmesteren for de pæne ord i hendes indledning – vi lover at vi også fremover vil være dem som man kan blive irriterede på – sådan er det nemlig med os der stædigt holder fast ved solidariteten med de svage. – og som ikke mener at der findes en planet b – ifald vi mislykkedes med planet a
 • ikke svært at stemme for et budget som på mange områder skaber forbedringer for de svage samt for miljøet
 • Dog kunne noget ha været bedre og mere klogt, set ud fra enhedslistens synspunkt. – belært af erfaringer skal der som regel gå nogle år før resten af KB indser det….
 • vi er glade for de yderligere resourcer der er sat af til at forbedre forholdene for de ansatte i hjemmeplejen. – det har Ø ønsket i mange år, men vi kan være bekymrede for om det rækker.på folkeskoleområdet vil vi gerne sige at selv om frihedsforsøget og den ændrede skolestruktur har været medvirkende årsager til at gejsten og engagementet er ved at vende tilbage – så løses alting ikke med det. – skolerne har fortsat brug for flere resourcer, og vi skal have bragt klassekvotienterne ned på de maximale 24 elever som var hensigten da kommunen indgik en arbejdstidsaftale med lærerne for knap 4 år siden.
 • Tiden nærmer sig hvor vi er på forpligtede til at opfylde minimums normeringerne på dagtilbudsområdet – noget vi i enhedslisten gik til valg på for 8 år siden. – skal det nås, så skal vi have uddannet flere pædagoger. Vi er glade for at kommunen vil bruge penge på kompetenceløft inden for området, men vil også samtidig slå til lyd for at man husker at se på hvilket løntrin man indplacerer de medarbejdere , som får et kompetenceløft i form af fx en pædagoguddannelse, hvilket løntrin de efterfølgende bliver placeret på. – ellers risikerer vi at vi blot betaler for uddannelserne for så at leverer gode erfarende medarbejderen videre til nabokommuner eller til det private.
 • Enhedslisten brænder også for lokalområderne. For at dem der bor uden for købstaden også skal mærke kommunen på andre måder end på manglende kollektiv transport og dårlige fortove. Derfor glæder vi os over at der sikres 150.000 til den levende børnekultur – uden for holbæk by. – lige som vi glæder os over at de midler der er tilført kulturområdet skal anvendes til andet end sport – eller som der står “til en bred vifte af tilbud”
 • på anlægssiden er enhedslisten selvfølgelig meget glade for at det lykkedes at få cykelsti på en del af Hvalsømotorvejen med i teksten. – selv om det ligger et par år fremme, så kan man nu se frem til at kunne færdes sikkert på gåben, med barnevogn eller på cykel mellem Stestrup og Smidstrup.
 • Vi er ligeledes glade for pengene til offentlige handicaptoiletter som sf foreslog, og håber at vi i den kommende byrådsperiode kan få de handicappedes forhold, og ikke mindst tilgængeligheden .lidt mere i fokus.
 • for enhedslisten er det vigtigste emne i disse år klimaet. – opgaven med at nå de mål der blev sat i parisaftalen er stor – og ikke alle ansvarlige hverken på Kristiansborg eller på dette rådhus, har efter vores opfattelse forstået alvoren i det. – det er fint at vi arbejder med biodiversitet og sikre overlevelser af både sommerfugle og orkideer – det skal vi. – men det afgørende er at få stoppet co2 udledningen, eller reduceret den med 70 % i hele den geografiske enhed som holbæk kommune udgør.
 • Den 70% reduktion når vi kun ved at se på de 2 helt store “syndere” – opvarmningen af boliger med naturgas samt landbruget.
 • Det er godt at vi nu går igang med en varmeplan for holbæk by – den glæder vi os til at arbejde med. – men der skal også sættes turbo på arbejdet med at få landbruget i dialog. – konkret om at få udtaget de lavbundsjorder der ligger op til åmosen, så det store område derude kan bringes tilbage til det det var – mose, søer og å – og dermed binde co2
 • Og så skal der turbo på arbejdet med at få omlagt den øvrige landbrugsproduktion til økologi, for dermed at sikre vores drikkevand og skabe ordentlige levevilkår for befolkningen i landdistrikter

—————-

Men ingen roser uden torne

Enhedslisten er ikke tilhængere af det stunt som resten af partierne nu laver ved at forære omkring 34 mill til erhvervslivet.

Vel har vi penge i kassen – og vel har vi udfyldt både service og anlægsrammen. – men som alle ved, så stiger priserne inden for bygge sektoren temmelig meget for tiden. Det gør at vi måske ikke har sat tilstrækkelig med penge af i vores budget til at opnå den kvalitet vi havde ønsket. – det kan også være at vi ikke opnår tilskud fra de statslige puljer som vi har søgt – senest med cykelstien fra Undløse til Jernløse – og så er der jo endelig den situation hvor regeringen nu har dømt alle kommuner til at reducerer i deres anlægsbudgetter med 0.4 % ( endnu et udtryk for at budgetloven burde afskaffes til fordel for det kommunale selvstyre)

I sådan et tilfælde er det jo godt at vi har penge i kassen til at dække underskuddet på anlægsbudgettet.

Det undre os ikke at de borgerlige partier helst ser pengene ude hos erhvervslivet ( som forøvrigt ikke mærker det særligt meget) – men at sf og s er så forhippede på at komme højt på listen over erhvervsvenlige kommuner, og tror på at det er afgørende for hvor virksomhederne vælger at placerer sig – det syntes vi er trist. Men på trods af dette vælger enhedslisten at stemme for det samlede budget – og takker alle de ansatte, foreninger og borgere som har hjulpet os med at blive kloge på konsekvenserne af de mange enkelte posteringer.

Med venlig hilsen

Karen Thestrup Clausen (Ø)

Formand for Børn & Unge udvalget

Næstformand for Klima og Miljøudvalget

Kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune

 

Tlf: 72 36 90 40

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

16 − = 6