Konstitueringsaftale

Vedlagt følger til orientering den konstitueringsaftale som Enhedslisten er en del af efter valget til kommunalbestyrelsen. Det er de samme partier som sidst, men efter ”borgmesterflodbølgen” er de formelle magtforhold jo lidt anderledes. På den anden side er det vores vurdering at det er positivt at valgets vinder fortsat er interesseret i et konstruktivt samarbejde. Dette understreges også af den aftale, der er indgået mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Det forhold, at vi ikke – til kommunevalget – kunne deltage i den samlede fremgang, som Enhedslisten fik, må formentligt for størstedelen tilskrives borgmestereffekten. Dette understreges også af at Enhedslisten fik 6% ved regionsrådsvalget mod 4,1% til kommunevalget.

Vi fik gennemført en valgkamp, hvor de små videoer på Facebook efter vores vurdering havde en god effekt. Specielt Karens omkring svinefabrikker har haft mange visninger. Vi fik også god respons på videoerne fra Mai Willadsens besøg og overrækkelsen af donationer til MEDUSA og Mødrehjælpen.

Mængden af valgmøder / valgcafeer vat næste fordoblet i forhold til sidste gang, men det lykkedes stort set at være tilstede alle steder selvom sygdom og CORONA havde en negativ effekt. Vi var lidt tyndt besat, da vi kom til plakatophængning, men det lykkedes med familie og venner alligevel.

Samarbejdet med vores journalist fungerede godt. Videoerne var gode og skrivning af valgpjece var ikke sket uden ham.

Bestyrelsen noterer med stor tilfredshed, at Gittes kampvilje på Facebook har givet det højeste antal personlige stemmer som nummer 2 på listen i den tid EHL har eksisteret ved kommunevalg i Holbæk

Når man sammenligner KV-resultat med FT i 2019, har vi været væsentligt bedre end DF og SF til at fastholde vore vælgere og ride den socialdemokratiske storm af. Vi har været lige så gode til det som B, I og V. Kun C og D har været bedre til at fastholde deres vælgere, men de har jo også i den grad landspolitisk medvind. Samtidig viser en analyse af resultaterne på de enkelte valgsteder store forskelle. På nogle valgsteder er vi faktisk gået frem i stemmeandele fra KV 17. Vi har markeret os i kampen mod svinefabrikker og for cykelstier, og på nogle steder har for vælgerne været sammenfald mellem disse temaer.

Bestyrelsen vil genre takke de aktive på listen, der forsøgte at dække den store mængde valgmøder så godt som muligt. Og ikke mindst en stor tak til valgplakatholdet.

Det vil have stor betydning for vores muligheder for at få gennemslag for vores sager, hvis vi i det nye år kan få styrkes vores kommunalpolitiske baggrundsgruppe og det arbejde, der kan støtte vores ene medlem af kommunalbestyrelsen. Det første medlemsmøde dden 10 februar vil bl.a. have dette som tema, og det vil kommer mere ud om dette i god tid for mødet. Vores generalforsamling næste år er fastsat til søndag den 20. marts, hvor det afvikles som Brunchmøde i Foreningshuset.

mange kammeratlige hilsener
Jørgen S. Søndergaard

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.