Sundhed og trivsel

FN 2030 mål nr. 3 handler om at ”sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Opfyldelse af FN målene kræver et stærkt socialt og kulturet engagement fra fællesskabet på alle niveauer. Også i det kommunale fælleskab. I vores samfund er det jo primært valget til Regionsrådene, der står i sundhedens tegn, men kommunerne har også en vigtigt rolle i forhold til borgernes sundhed.

I Enhedslisten Holbæks valgprogram har vi særligt fremhævet følgende punkter:

  • Forøget fokus på den gruppe af borgere der i dag er “skubbet ud” af arbejdsmarkedet p.g.a. sygdom, arbejdsløshed eller andet. Vi skal stoppe med at se på denne gruppe som en “belastning”, men i stedet som en stor gruppe af mennesker med mange kompetencer, der skal gives muligheder – både til gavn for dem selv og for samfundet.
  • Et reelt løft til handicapfamilierne. – hvad enten det handler om familier med et handicappet barn – om støtte til den unge med psykiske problemer, eller det handler om ægtefællen som rammes af hjerneskade senere i livet. Vi er et samfund der har en stor viden om hvad der hjælper – men der skal sikres tilstrækkelige ressourcer til at den viden kan komme i spil.

Flere af FN – delmålene taler både og ”forebyggelse og behandling”, men det kræver i praksis at disse opgaver også prioriteres i det daglige lokalpolitiske / kommunale arbejde.

Derfor Liste Ø den 16. november.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.